Dignio Connected Care

Løsningen for alle typer helsetjenester

Dignio Connected Care egner seg like godt til primærhelsetjenesten som til spesialisthelsetjenesten. Dette muliggjør oppfølging av en rekke helsetilstander og ved bruk av ulike roller kan tverrfaglige team samarbeide om samme pasient – enklere for både helsetjenesten og pasienten.

Kommuner

Gjør helsetjenesten mer bærekraftig med trygg og god pasientoppfølging.

Sykehus

Flytt helsetjenester hjem til pasienten med et moderne verktøy for bedre samhandling.

Sykehjem

Bedre oversikt og tettere oppfølging av beboere.
 • Primærhelsetjenesten

  180 norske kommuner

  Dignios løsning for digital hjemmeoppfølging og elektroniske medisindispensere er i dag i bruk hos halvparten av Norges kommuner. Tusenvis av pasienter får medisindosene sine utlevert daglig eller bruker pasientappen MyDignio for å utføre målinger selv. Dette sparer helsetjenesten for betydelige ressurser og er med på å bygge et bærekraftig helsevesen.

  • Sykehus

   Omfattende erfaring fra sykehussektoren

   Dignios løsning ble brukt til å følge opp kreftpasienter ved Sykehuset i Østfold Kalnes allerede i 2014 og siden da har vi fulgt opp både diabetespasienter, gravide, pasienter med revmatisk sykdom, KOLS-pasienter og mange flere pasientgrupper gjennom våre kunder i spesialisthelsetjenesten. I dag brukes vår løsning blant annet ved Oslo Universitetssykehus, AHUS, Diakonhjemmet og Martina Hansens Hospital.

   • Book demo i dag

    Få en uforpliktende demonstrasjon av løsnigen

    Vi viser deg gjerne mer av hvordan løsningen fungerer og hvordan den kan tilpasses til en rekke pasientgrupper. Ta kontakt i dag og og vi finner en tid sammen.

    Artikler

    Få en uforpliktende demonstrasjon

    Lær mer om hvordan vår løsning kan brukes til å følge opp en rekke pasientgrupper og bidra til et mer bærekraftig helsevesen.