Helsehjelpen ble bedre og mer effektiv med digital hjemmeoppfølging

07. februar 2022
Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?

  Digital hjemmeoppfølging har skapt en tryggere, mer effektiv og bedre helsehjelp for covid-19-pasienter, viser ny rapport.

  Digital hjemmeoppfølging skapte en tryggere, mer effektiv og bedre helsehjelp for covid-19-pasienter, viser en rapport fra 2021.

  – Helsepersonell har kunnet jobbe mer effektivt, og pasienten har blitt ivaretatt på en trygg måte. Pandemien har vist at digital hjemmeoppfølging er et veldig godt verktøy – også for å unngå smitte, forklarer medisinsk ansvarlig Meetali Kakad i Dignio.

  I en rapporten fra Helsedirektoratet fastslås det at digital hjemmeoppfølging av pasienter med covid-19 er svært vellykket.

  Rapporten bygger på erfaringer fra de åtte kommunene Bodø, Larvik, Oslo, Stad, Kristiansund, Arendal, Farsund og Kristiansand.

  Disse kommunene var allerede i gang med utprøving av digital hjemmeoppfølging før pandemien brøt ut for et drøyt år siden. Da rapporten kom hadd 4400 covid-19-pasienter brukt digital hjemmeoppfølging, drøyt 4100 av dem med tjenester levert av Dignio.

  For helsevesenet har digital hjemmeoppfølging gitt bedre utnyttelse av ressurser og en mer bærekraftig helsetjeneste.

  Og konklusjonen er enstemmig: Digital hjemmeoppfølging har bidratt til trygghet, god oppfølging og smittereduksjon, i tillegg til kontinuitet og kvalitet som har ført til rask helsehjelp. For helsevesenet har digital hjemmeoppfølging gitt bedre utnyttelse av ressurser og en mer bærekraftig helsetjeneste.

  Ved utgangen av januar 2022 hadde antallet smittede og nærkontakter på Dignios løsning økt med ti ganger – til over 45 000.

  All informasjon via app

  Dignio har drevet med digital hjemmeoppfølging av pasienter siden 2013. Pandemien har vist at teknologien fungerer godt for å få oversikt over en stor pasientgruppe – samt mulighet til å følge opp tettere.

  – Denne teknologien er en vesentlig del av nåtiden og fremtidens helsetjeneste, mener Kakad.

  Pasienten får en trygg oppfølging hjemme hos seg selv via digitale verktøy. En app knytter pasienten direkte opp til en digital klinikerplattform.

  Via appen svarer pasienten på spørsmål om egen helsetilstand, laster opp egenmålinger eller gjennomfører automatiske målinger. Informasjonen sendes digitalt til helsetjenesten, som følger opp og tar kontakt med pasienten ved behov.

  Dignio leverer også elektroniske medisineringsdispensere, som under pandemien har vært et godt smittevernstiltak siden det reduserer fysiske besøk fra hjemmesykepleien. I klinikerplattformen legges all informasjon om pasienten inn, deriblant svar på blodprøver.

  – Hvis for eksempel en måling viser at noe ikke er som det skal, får helsepersonellet et varsel. Da kan man sjekke om det går bra via et videomøte eller et fysisk møte, forklarer Kakad.

  Mer mestring, bedre oppfølging

  I tillegg til at digital hjemmeoppfølging ble tatt i bruk for fullt under pandemien, blir den brukt som en del av hjemmetjenesten for å følge med på pasienter med kroniske sykdommer.

  – En undersøkelse viste at over 90 prosent av pasientene opplevde at de hadde bedre oppfølging enn før. De følte en økende grad av mestring, og akutt bruk av nødhjelp og besøk til fastlege gikk ned, utdyper hun.

  Digital hjemmeoppfølging har ifølge Kakad utallige bruksområder, både innenfor ulike sykdomsgrupper og forskjellige deler av helse- og omsorgstjenesten. I Norge brukes digital hjemmeoppfølging foreløpig mest til oppfølging av kronisk syke, mens det i England brukes mest på sykehjem.

  Pasienter får bedre forståelse av sykdommen og tar tak i forverringer i forkant.

  – For de med kroniske sykdommer kan det skape en forutsigbarhet, siden det regelmessig blir gjort målinger og avsjekk som viser hvordan pasienten ligger an. For mange virker det veldig motiverende. De får bedre forståelse av sykdommen og tar tak i forverringer i forkant. Med egne behandlingsplaner skaper det forutsigbarhet og aktiviserer pasientene.

  Er blitt vant til digital oppfølging

  Ansvarlig for Nordiske operasjoner i Dignio, Martin Fredriksen, tror pandemien har vist at helsevesenet oppnår store gevinster av å jobbe digitalt.

  – Under pandemien har helsesektoren vist en fantastisk evne til innovasjon. Jeg håper virkelig man ikke tar steget tilbake etter pandemien, men heller bygger videre på denne innovasjonen, og i økende grad tar i bruk digital hjemmeoppfølging. Det er blitt lettere nå, fordi pasienter er blitt vant til det, sier Fredriksen.

  I en verden der befolkningen blir eldre, flere vil ha behov for helsetjenester, det er mangel på helsepersonell og økt fokus på bærekraft, mener han digital hjemmeoppfølging er det beste alternativet for de fleste.

  – Det er ikke løsningen for alle, men for veldig mange pasienter.