Dignio Connected Care

Gi folk mulighet til å leve sunnere og bedre liv

Dignio Connected Care gjør det lettere å følge opp pasienter i deres eget hjem. Enten det er målinger som skal tas, medisiner som skal utmates eller tilgjengelige kommunikasjonskanaler – alt kan styres fra det samme administrasjonssystemet for helsepersonell, Dignio Prevent. På den måten kan løsningen brukes til å følge opp en rekke pasientgrupper og bidra til samhandling mellom ulike instanser
 • MyDignio - Pasientappen

  Gir brukerne mulighet til å ta kontroll over sin egen helse

  Pasientappen MyDignio, gir pasienter mulighet til å lære og håndtere sin egen helsetilstand bedre uten at helsepersonell er langt unna. Den kan tilpasses hver enkelt pasient, er brukervennlig og kan anvendes både på nettbrett og smarttelefon.

  MyDignio
  • hei

   Brukervennlig

  • hei

   Personlig

  • hei

   Fleksibel

 • Dignio Prevent - Plattformen for helsepersonell

  Tettere oppfølging av pasienters helsesituasjon

  Dignio Prevent er utviklet i tett samarbeid med klinikere både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Plattformen er tilrettelagt for triagering, bidrar til viktig beslutningsstøtte og trygger helsepersonell i deres arbeid.

  • hei

   Rett prioritering og fokus

  • hei

   Tidsbesparende

  • hei

   Beslutningsstøtte

 • Elektroniske medisindispensere

  Rett medisin til rett tid

  Dignio har et utvalg av elektroniske medisindispensere fordi ulike pasienter har ulike behov. Med elektronisk medisineringsstøtte får pasienter varsel når medisinen skal tas – og dersom medisinen ikke tas til riktig tid får helsepersonell et varsel i vår plattform Dignio Prevent. Det betyr en tryggere hverdag med mer frihet.

  Elektroniske medisindispensere
  • hei

   Trygghet

  • hei

   Frihet

  • hei

   Mestringsfølelse

 • Dignio Care - Appen for sykehjem

  Gjør det mulig å følge opp beboere på en bedre måte

  • hei

   Tverrfaglig samarbeid

  • hei

   Optimalisert arbeidsflyt

  • hei

   Prioritering av ressurser

 • Integrerte måleapparater

  Utfør målinger hjemme

  Dignio Connected Care er i dag integrert med mer enn 20 medisinske måleapparater. Pasientens verdier overføres automatisk via Bluetooth til det tilkoblede nettbrettet eller smarttelefonen, og deretter til vår plattform for helsepersonell.

  Få en uforpliktende demonstrasjon

  Mer enn 200 organisasjoner bruker allerede Dignio til å følge opp tusener av pasienter hver måned, bli med dere og