Dignio Connected Care

Gi folk mulighet til å leve sunnere og bedre liv

Dignio Connected Care gjør det lettere å følge opp pasienter i deres eget hjem. Enten det er målinger som skal tas, medisiner som skal utmates eller tilgjengelige kommunikasjonskanaler – alt kan styres fra det samme administrasjonssystemet for helsepersonell, Dignio Prevent. På den måten kan løsningen brukes til å følge opp en rekke pasientgrupper og bidra til samhandling mellom ulike instanser
 • MyDignio - Pasientappen

  Økt frihet og mestring for pasienter

  Appen MyDignio, gir pasienter mulighet til å lære og håndtere sin egen helsetilstand bedre uten at helsepersonell er langt unna. Den kan tilpasses hver enkelt pasient, er brukervennlig og kan anvendes både på nettbrett og smarttelefon.

  MyDignio
  • Dignio Prevent - Plattformen for helsepersonell

   Tettere oppfølging av flere pasienter samtidig

   Dignio Prevent er utviklet i tett samarbeid med klinikere både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Plattformen er tilrettelagt for triagering, bidrar til viktig beslutningsstøtte og trygger helsepersonell i deres arbeid.

   • hei

    Rett prioritering og fokus

   • hei

    Tidsbesparende

   • hei

    Beslutningsstøtte

  • Elektroniske medisindispensere

   Rett medisin til rett tid

   Dignio har et utvalg av elektroniske medisindispensere fordi ulike pasienter har ulike behov. Med elektronisk medisineringsstøtte får pasienter varsel når medisinen skal tas – og dersom medisinen ikke tas til riktig tid får helsepersonell et varsel i vår plattform Dignio Prevent. Det betyr en tryggere hverdag med mer frihet.

   Elektroniske medisindispensere
   • hei

    Trygghet

   • hei

    Frihet

   • hei

    Mestringsfølelse

  • Dignio Care - Appen for sykehjem

   Gjør det mulig å følge opp beboere på en bedre måte

   • hei

    Tverrfaglig samarbeid

   • hei

    Optimalisert arbeidsflyt

   • hei

    Prioritering av ressurser

  • Integrerte måleapparater

   Utfør målinger hjemme

   Dignio Connected Care er i dag integrert med mer enn 20 medisinske måleapparater. Pasientens verdier overføres automatisk via Bluetooth til det tilkoblede nettbrettet eller smarttelefonen, og deretter til vår plattform for helsepersonell.

   Learn more

   • Vår teknologi

    Vi bygger en nytenkende og svært fleksibel helseplattform som dekker et stort antall bruksområder innen helse og omsorg.

   • Integrerte måleapparater

    Vår løsning er integrert med over 20 ulike medisinske utstyr. For oss er høy kvalitet og brukervennlighet avgjørende ved valg av måleapparater som skal integreres.

   • Integrasjoner

    En sømløs arbeidshverdag for helsepersonell. Vår løsning er integrert med en rekke journalsystemer, responssentre og apotek, slik at informasjon enkelt overføres mellom de ulike systemene.

   Få en uforpliktende demonstrasjon

   Mer enn 200 organisasjoner bruker allerede Dignio til å følge opp tusener av pasienter hver måned, bli med dere og