Primærhelsetjenesten

Én løsning på mange utfordringer

I over ti år har vi i Dignio samarbeidet med norske kommuner om å skape nye former for helsetjenester. Sammen har vi deltatt i forskningsprosjekter, høstet erfaringer fra helsepersonell og vært tett på pasientene. Nå har vi en løsning som kan skreddersys til din kommune og din pasient – en løsning som stadig er i utvikling til det bedre. Og vi vet hva som skal til for at deres prosjekt kan gi både pasientgevinster og ressursbesparelse. Ta kontakt dersom du ønsker en uforpliktende gjennomgang av løsningen.

 • Primærhelsetjenesten

  180 norske kommuner

  Dignios løsning for digital hjemmeoppfølging og elektroniske medisindispensere er i dag i bruk hos halvparten av Norges kommuner. Tusenvis av pasienter får medisindosene sine utlevert daglig eller bruker pasientappen MyDignio for å utføre målinger selv. Dette sparer helsetjenesten for betydelige ressurser og er med på å bygge et bærekraftig helsevesen.

  • Markedsledende

   Ti år med pasienter på løsningen

   I tett samarbeid med våre kunder, har vår løsning blitt kontinuerlig videreutviklet til å møte behovet for oppfølging av nye pasientgrupper og nye former for helsetjenester. Over 40 000 pasienter har lastet ned vår pasientapp eller hatt i bruk våre elektroniske medisindispensere, og vi er stolte av at vi bidrar til økt mestring og livskvalitet hos pasienten.

   hei

   Opplever bedre kontroll på egen helse

   hei

   Færre besøk fra hjemmesykepleietjenesten

   hei

   Færre liggedøgn på sykehuset

   hei

   Kostnadsreduksjon per pasient per måned

   hei

   Færre polikliniske konsultasjoner

   hei

   Færre sykehusinnleggelser

   • Book demo i dag

    Få en uforpliktende demonstrasjon av løsnigen

    Vi viser deg gjerne mer av hvordan løsningen fungerer og hvordan den kan tilpasses til en rekke pasientgrupper. Ta kontakt i dag og og vi finner en tid sammen.