Dignio Care - Appen for sykehjem

Gjør det mulig å følge opp beboere på en bedre måte

Med Dignio Care kan helsepersonell enkelt samarbeide internt og med eksterne kliniske team for å gi riktig helseoppfølging. Appen gjør det mulig å bistå pasienter med målinger, for eksempel på et sykehjem. På den måten kan forverringer fanges opp tidlig og tiltak iverksettes ved behov.
 • Sykehus

  Omfattende erfaring fra sykehussektoren

  Dignios løsning ble brukt til å følge opp kreftpasienter ved Sykehuset i Østfold Kalnes allerede i 2014 og siden da har vi fulgt opp både diabetespasienter, gravide, pasienter med revmatisk sykdom, KOLS-pasienter og mange flere pasientgrupper gjennom våre kunder i spesialisthelsetjenesten. I dag brukes vår løsning blant annet ved Oslo Universitetssykehus, AHUS, Diakonhjemmet og Martina Hansens Hospital.

  • Markedsledende

   Ti år med pasienter på løsningen

   I tett samarbeid med våre kunder, har vår løsning blitt kontinuerlig videreutviklet til å møte behovet for oppfølging av nye pasientgrupper og nye former for helsetjenester. Over 40 000 pasienter har lastet ned vår pasientapp eller hatt i bruk våre elektroniske medisindispensere, og vi er stolte av at vi bidrar til økt mestring og livskvalitet hos pasienten.