Første pasienter er på ny digital poliklinikk

05. januar 2022
Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?

  Denne våren skal Dignios plattform for digital hjemmeoppfølging tas i bruk ved flere norske sykehus som del av et stort forskningsprosjekt. – Dette er noe vi har ventet veldig lenge på, sier prosjektleder ved Oslo universitetssykehus.

  –Både pasienter og ansatte her spør seg hvorfor slike løsninger ikke har eksistert tidligere, sier Lotte Sandberg Larsen, prosjektleder for digital poliklinikk ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

  I prosjektet «den digitale poliklinikken» skal utvalgte polikliniske pasienter teste og rapportere symptomer via Dignios app for digital hjemmeoppfølging, i stedet for å måtte møte opp til en time fastsatt av sykehuset hver gang de skal i kontakt med en behandler.

  Med digital poliklinikk tror vi at vi får tettere oppfølging av pasienten, og generelt et bedre beslutningsgrunnlag.

  – Med digital poliklinikk tror vi at vi får tettere oppfølging av pasienten, og generelt et bedre beslutningsgrunnlag. Det gjør det mulig å avdekke tidlige tegn til endringer og å endre medikamentdose, sier Sandberg Larsen.

  Prosjektleder i Dignio, Anna Hurrød, er veldig glad for å nå ha fått ombord de første pasientene på løsningen.

  -Vi gleder oss veldig til å støtte OUS i å kunne levere polikliniske tjenester på nye og mer pasientsentrerte måter - noe som vi tror er bedre for brukere, klinikere og samfunnet!

  Støtte fra Norges Forskningsråd

  Prosjektet får støtte fra Norges Forskningsråd, og de første pasientene har altså nå blitt innrullert i den digitale poliklinikken i løpet av januar. I første omgang gjelder det utvalgte epilepsipasienter på nevrologisk avdeling, samt pasienter ved sykehusets smerte- og lungeklinikk. Løsningen skal også testes på kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  - Alle fire pasientgrupper i prosjektet egner seg veldig godt for å følges opp med digital poliklinikk, sier Meetali Kakad, medisinsk sjef i Dignio, og utdyper:

  - For kreftpasientene kan vi fange opp eventuelle bivirkninger mellom cellegiftbehandlinger, med hjelp av målinger og bivirkningsskjemaer i appen mellom behandlingene. For pasienter ved avdelingen for smertebehandling vil fokuset være medikamentutprøvning og medikamentnedtrapping, der pasientene følges opp tett med spørsmål i appen slik at man kan justere medisineringen underveis i behandlingen. Og for den siste pasientgruppen, lungefibrose, vil det være aktuelt å følge pasienten med flere ulike type målinger som blir tatt enten i hjemmet eller ved lokalsykehus, og følge opp bivirkninger av medisiner.

  Gir bedre oppfølging og mindre belastning for pasienten

  På nevrologisk avdeling ved OUS skal løsningen i første omgang brukes pasienter med en epilepsidiagnose.

  – Mange pasienter har en stabil epilepsi, som betyr at de har få eller ingen anfall, og dermed ikke behov for å møte til time med mindre noe endrer seg. Da er det det ikke nødvendig for pasienten å avbryte arbeidsdagen for å komme hit og fortelle at alt går fint, sier Sandberg Larsen ved OUS..

  Og det er der Dignios løsning for digital hjemmeoppfølging kommer godt med, forklarer hun.

  – I stedet kan de bruke Dignio-appen til å opplyse om relevante symptomer som stressnivå og hodepine via et skjema. Hvis behandleren ser at det ikke er noe å bemerke, trenger man ikke gjøre noe mer. Er det noe der som kanskje bør sjekkes nærmere, kan sykepleier ta videre kontakt over videokonsultasjon eller fysisk oppmøte. Og hvis det er noe som bør tas tak i umiddelbart, kan de sette pasienten i direkte kontakt med lege eller sykepleier med en gang.

  I tillegg til å gjøre livet enklere for pasientene, er målet å gi bedre behandling og frigjøre kapasiteten som kan brukes andre steder.

  Med digital poliklinikk vil man for eksempel kunne oppdage endring eller bivirkninger i en tidligere fase, og dermed også sette inn tiltak tidligere.

  - Med «digital poliklinikk» vil man for eksempel kunne oppdage endring eller bivirkninger i en tidligere fase, og dermed også sette inn tiltak tidligere. Videre vil man kunne frigjøre kapasitet i helsevesenet uten å påvirke kvalitet, sier Kakad i Dignio. Nå kan vi bruke selvrapporterte data fra pasienter til å kunne fokusere ressursene til de pasienter som faktisk har behov for fysisk oppfølging, og samtidig forsvarlig redusere fysisk oppfølging av de pasienter som ikke trenger det.

  Og pasientene selv? De gleder seg til å bli en del av den digitale poliklinikken, ifølge Sandberg Larsen ved OUS.

  – Pasientene jeg har tatt kontakt med, synes dette er spennende. Flere sier at de synes det er på tide at de får et slikt tilbud. I den grad det er bekymring, dreier det seg om at man er redd for å miste litt av oppfølgingen når man kommer inn til færre kontroller. Men det er viktig å påpeke at dette faktisk åpner for tettere oppfølging, fordi det gir en kanal for mer jevnlig og oppdatert kontakt med helsevesenet.