Dignio er integrert med Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

23. februar 2022
Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?

  En integrasjon med Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) gir kunder en mer sømløs arbedishverdag.

  I oppdateringen av Dignios løsning for februar er det nå kommet på plass en integrasjon mot VKP for digital hjemmeoppfølging. VKP har vært i drift siden 2018 og er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer. E-helsedirektoratet trekker frem flere fordeler med VKP, blant annet mer effektiv ressursbruk og økt tjenestekvalitet.

  E-helsedirektoratet trekker frem flere fordeler med VKP, blant annet mer effektiv ressursbruk og økt tjenestekvalitet

  Fra før av var Dignio integrert med VKP for overføring av medisinvarsler. Nå kan mye mer informasjon overføres sikkert fra vår plattform til EPJ-systemer via knutepunktet. Produktdirektør i Dignio, Håkon Dahle, forteller om bakgrunnen for integrasjonen.

  – Vår løsning for digital hjemmeoppfølging fungerer fint alene, men mange kommuner bruker også andre journalsystemer hvor de ønsker informasjonen. Å integrere via VKP har vært en gunstig løsning for å få systemene til å snakke sammen. På den måten kan flere systemer knytte seg opp mot VKP uten egne tilpassede integrasjoner.

  Blant informasjonen som kan overføres er det blant annet journalnotater, spørreskjema, målinger og meldinger fra pasienter.

  Les mer om vår plattform for helsepersonell her.

  Sømløs arbeidshverdag

  Nylig kom evalueringen av et stort nasjonalt prosjekt på digital hjemmeoppfølging i regi av Helsedirektoratet. Den viste flere pasient- og helsegevinster ved en slik helsetjeneste, i tillegg til god helseøkonomi.

  I et presset helsevesen er det begrenset med tid – da er det viktig for kundene våre å slippe dobbeltføring.

  Det er ventet nye nasjonale anbefalinger og tilskudd til sommeren, og Dahle tror VKP-integrasjonen vil gjøre det lettere for flere kommuner å starte opp med digital hjemmeoppfølging.

  – I et presset helsevesen er det begrenset med tid – da er det viktig for kundene våre å slippe dobbeltføring.

  Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning? Fyll ut dette skjemaet.