Økt trygghet og livskvalitet i ny evaluering fra Helsedirektoratet

23. februar 2022
Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?

  Etter åtte år med utprøving har det nasjonale velferdsteknologiprosjektet blitt evaluert. Resultatet er svært positivt og Helsedirektoratet varsler nasjonale råd på digital hjemmeoppfølging.

  Over tre prosjekter på fire år har digital hjemmeoppfølging vært utprøvd i en rekke kommuner. Dignio har vært en av leverandørene og har vært tett på prosjektet hele veien. Daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle, forteller at utprøvingen har vært viktig.

  – Digital hjemmeoppfølging er en ny måte å levere helsetjenester på. Før det kan tilbys til pasienter i storskala må både prosesser og løsning kvalitetssikres. Utprøvingen i flere kommuner og med ulike pasientgrupper har gitt oss verdifulle tilbakemeldinger som gjør at løsningen vår nå er enda bedre. Det er også godt å se at evalueringen er like positiv som vårt inntrykk av digital hjemmeoppfølging.

  Utprøvingen i flere kommuner og med ulike pasientgrupper har gitt oss verdifulle tilbakemeldinger som gjør at løsningen vår nå er enda bedre.

  Rapporten fra Helsedirektoratet trekker nemlig frem en rekke gevinster ved digital hjemmeoppfølging. Kronisk syke pasienter opplever økt trygghet og mestring av egen sykdom i tillegg til å oppleve bedre helse og livskvalitet.

  – Disse resultatene er i tråd med tidligere rapporter og også tilbakemeldingene vi får fra kunder og pasienter på løsningen.

  Pasienter som ble fulgt opp med digital hjemmeoppfølging hadde en mer stabil helsetilstand enn pasientene i kontrollgruppen, og både helsepersonell og pasienter mener digital hjemmeoppfølging har bidratt til færre sykehusinnleggelser.

  Lær mer om Dignio sin løsning for digital hjemmeoppfølging her.

  Økt kvalitet i konsultasjoner

  Evalueringen viste også at fastleger opplevde mer kunnskapsrike pasienter og bedre kvalitet i konsultasjonene.

  – Å kunne håndtere sin egen helse bedre selv og å kunne bo lenger hjemme er viktige faktorer for å bygge et mer bærekraftig helsevesen. At pasientene kan ta målinger selv, lære seg hva som påvirker verdiene og dermed også hvordan de kan forebygge, setter pasienten mer i førersete av egen helsetilstand. Det tror jeg er viktig for økt livskvalitet.

  Vi vet at mange kommuner ønsker å komme i gang med digital hjemmeoppfølging

  Dignio er markedsledende på digital hjemmeoppfølging og har hatt pasienter på løsningen siden 2012. Dahle ser frem til et spennende 2022.

  – Vi vet at mange kommuner ønsker å komme i gang med digital hjemmeoppfølging og at nasjonale råd er avgjørende. Vi står klare til å hjelpe de å komme i gang!

  Les mer om evalueringen i denne artikkelen på Dagens Medisin.

  Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning? Fyll ut dette skjemaet.