– Vi må digitalisere. Det er en nødvendighet

26. januar 2022
Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?

  Medisindispensere gir hjemmesykepleiere mer tid til å yte bedre kvalitet, mener helserådgiver Mona Elise Kristoffersen.

  Medisindispensere gir hjemmesykepleiere mer tid til å yte bedre kvalitet, mener helserådgiver Mona Elise Kristoffersen.

  – Dette skjer ikke om 10-20 år. Det skjer nå.

  Mona Elise Kristoffersen jobber i Sarpsborg kommune. Som rådgiver i e-helseavdelingen utvikler hun digitale helseløsninger i kommunen. Hun er klar på at eldrebølgen tvinger oss til å tenke litt annerledes.

  Vi må ta innover oss at vi lever lenger. Ressursene blir knappere, og det er behov for hjelp på en annen måte enn før.

  – Vi må ta innover oss at vi lever lenger. Ressursene blir knappere, og det er behov for hjelp på en annen måte enn før. Vi må digitalisere. Det er en nødvendighet, sier hun.

  For å møte denne ressursknappheten – og å heve kvaliteten i helsetjenestene – tilbyr Sarpsborg kommune elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeværende pasienter. Medisindispenserne lager lyd når medisinen skal tas og gir beskjed til helsepersonell dersom medisinen ikke blir tatt.

  Mer kvalitetstid med pasient

  Kommunen har brukt elektroniske medisindispensere siden 2009 og bruker i dag Dignios Pilly SMS, Medido og Karie. Dispenserne har endret måten helsetjenesten jobber på, forteller rådgiveren.

  For omtrent hver 20. dispenser som er i bruk, frigjør kommunen timeplanen til en helsearbeider, som tidligere kjørte fra hjem til hjem for å dele ut medisiner.

  – Ingen sykepleiere ønsker å gå tilbake til slik det var, da man måtte kjøre fram og tilbake til samme pasient fire ganger om dagen. Gode pasientbesøk er bra, men all kjøringen spiste opp mye av arbeidsdagen, sier Kristoffersen.

  Hun har selv opplevd endringen i egen hverdag. Hun jobbet nemlig som sykepleier da kommunen først begynte å ta i bruk medisindispensere.

  Når vi slipper å løpe fra pasient til pasient, fem minutter her og der, får vi satt av mer tid til å ha lengre oppfølgingsmøter. Det gir bedre kvalitet.

  – Når vi slipper å løpe fra pasient til pasient, fem minutter her og der, får vi satt av mer tid til å ha lengre oppfølgingsmøter. Det gir bedre kvalitet. Mange tror det er høy kvalitet når hjemmetjenesten kommer og deler ut medisin flere ganger om dagen. Det stemmer ikke, sier hun.

  Medisiner til riktig tid

  Dispenserne gir pasienter flere fordeler.

  • De reduserer antall smittesituasjoner. Helsedirektoratet anbefaler derfor bruk av medisineringsstøtte for å skjerme pasienter og helsearbeider fra å bli smittet av covid-19.
  • Pasienter blir mer selvstendige, opplever mestring og får større kontroll over egen behandling. Fordi de kan ta medisinen selv, slipper de å vente på daglige besøk av sykepleiere.
  • Med tilgang til en elektronisk medisindispenser i hjemmet er det også enklere å ta medisinen til riktig tid.

  – Hjemmesykepleiere kan ikke garantere å være på et sted til et avtalt tidspunkt. Plutselig er det noen som har falt og trenger ekstra hjelp. Da kan det gå en time før vi kommer oss videre, forteller rådgiveren.

  Ved å ta medisinen til riktig tid får man bedre effekt i følge Kristoffersen. Hvis du går på smertestillende, er det en fordel at du tar medisinen i forkant av smertene fordi det tar tid før den begynner å virke. Et annet eksempel er Parkinson:

  – Pasienter med Parkinson må ta mange tabletter daglig. Hvis ikke disse tas med jevne mellomrom får pasienten symptomer, sier hun.

  En investering i tid

  Selv om dispenserne frigjør tid for helsetjenesten, understreker Kristoffersen at de ikke er en quick fix. Det må investeres tid for å få ordningen til å fungere.

  – Vi lever i en tid der alt skal gå så raskt, men dette er ikke bare en knapp vi kan trykke på. Det er en del forberedelser som må til for at ordningen skal fungere, sier hun.

  Kommunene må fortsatt programmere dispenseren og fylle den med medisiner. Pasienten må læres opp i bruken og følges tett opp den første tiden. Pasienter med kognitiv svikt kan trenge tid til å lære seg systemet.

  Vi må gjøre en ekstra innsats først for å få gevinsten, men vi får betalt for det senere

  – Vi må gjøre en ekstra innsats først for å få gevinsten, men vi får betalt for det senere, sier hun.

  Dignios løsninger

  De elekstroniske medisindispenserne lager lyd når medisinen skal tas og registrerer om den har blitt tatt eller ikke. Både Pilly SMS og Medido har et system der hjemmesykepleie, pårørende eller pasienten selv varsles via SMS hvis medisinen ikke tas ut. Begge dispensere er knyttet opp mot administrasjonssystemet Dignio Prevent hvor helsepersonell har tilgang på all historikk.

  Pilly SMS er en automatisk dosett som fylles med inntil 28 medisindoser, og den varsler når medisinen skal tas med lys og/eller lyd. Den er liten og enkel å ta med seg hvor som helst, noe som støtter en aktiv og sosial hverdag. Pilly SMS har et diskret design, som gjør at den ikke oppleves stigmatiserende eller sykeliggjørende.

  Medido er en større dispenser for automatisk utlevering av multidoseposer. Multidoserullen plasseres i dispenseren, og alarmfunksjonen – et varsel med lys og lyd når det er tid for å ta medisinen – kan forstås av alle uavhengig av morsmål. Ved å trykke på en brukervennlig, blinkende knapp, kommer en åpnet pose med medisin ut.

  Dispenseren har et diskret design, veier rundt to kilo og kan enkelt flyttes rundt ved behov. Den kan tas med på reiser, og det er også mulig å hente ut multidoseposene på forhånd når det er behov for å ta med seg en medisindose ut av hjemmet.