Artikler

Bli inspirert av andre som bruker vår løsning til å følge opp pasienter i deres hjem.

Bred helseallianse: − Digital hjemmeoppfølging går for sakte

Pasientene vil ha det, og løsningene er ferdig testet ut. Likevel går overgangen til digital hjemmeoppfølging trått. Nå tar en bred allianse til orde for at regjeringen må legge mer penger på bordet for å få opp farten.

Dignio kjøper Canadiske AceAge Inc. og styrker sin posisjon i et voksende marked

Dignio har gjennomført et oppkjøp av AceAge, en ledende produsent av medisindispensere, og blir med det en helintegrert aktør innen elektronisk medisineringsstøtte og digital hjemmeoppfølging. Gjennom oppkjøpet vil Dignio styrke sin posisjon som innovatør innen helseteknologi, og levere nye og bedre løsninger til sine kunder.

Presis medisinering med Pilly

I Bergen kommune har de satset på elektronisk medisineringsstøtte siden 2015. I kommunen skriver fastlegene ut lite multidose, og dispenserne de har flest av ute hos pasientene er derfor Pilly. – Egner seg godt for aktive pasienter, forteller sykepleier Vibeke Asmervik.

Elektroniske medisindispensere skal være standarden i Haugesund

På opplæringsdagen stilte Haugesund kommune med nesten 30 ansatte. – Her får vi både kunnskap og motivasjon, sier fagansvarlig for hjemmesykepleien, Laila Beate Larsen.

Larvik satser på digital hjemmeoppfølging

Først var Larvik en del av det nasjonale utprøvingsprosjektet. Nå skal blir digital hjemmeoppfølging en permanent del av tjenesten. – Prosjektet har vært svært vellykket, og vi opplever at vi får bedre utnyttelse av de knappe ressursene vi har, sier prosjektleder Linda Nilsen Augland til Østlands-posten.

Økt trygghet og livskvalitet i ny evaluering fra Helsedirektoratet

Etter åtte år med utprøving har det nasjonale velferdsteknologiprosjektet blitt evaluert. Resultatet er svært positivt og Helsedirektoratet varsler nasjonale råd på digital hjemmeoppfølging.