Frisklivssentralen i Bydel Frogner tar i bruk digital hjemmeoppfølging

16. november 2022
Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?

  Kontakt

  Linda Dahlen

  Salgssjef

  linda@dignio.com

  Frisklivsveilederne

  Nå tar de ansatte ved frisklivssentralen i bruk nye metoder for å hjelpe innbyggere med livsstilsendringer. - Vi vet at livsstilsendringer tar tid, og målet vårt er at deltakeren skal oppleve mestring og opprettholde motivasjon med digital hjemmeoppfølging sier fysioterapeut og ansatt på frisklivssentralen, Maria Reksen.

  Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet kan være aktuelt både for å forebygge og begrense utvikling av sykdom, og kan være en del av et behandlingsforløp. Reksen forklarer nærmere:

  – Tilbudet er diagnose-uspesifikt. Frisklivssentralen hjelper deg for eksempel med å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold eller å slutte med røyk eller snus. Frisklivssentralen kan hjelpe deg med å sette konkrete mål, finne frem til aktiviteter og tilbud som passer deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Frisklivsresepten gir oppfølgning på Frisklivssentralen i 12 uker og med MyDignio får du 12 uker utvidet oppfølging digitalt, totalt 6 måneder.

  Frisklivsveileder Maria Reksen
  Frisklivsveilederen Maria Reksen. Foto: Remi Aure Reksten

  Frisklivssentralen hjelper deg for eksempel med å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold eller å slutte med røyk eller snus.

  Frisklivssentralen i Bydel Frogner ble etablert i 2011 og er et tjenestetilbud med et stort fokus på videreutvikling. Frisklivssentralen i Frogner består i dag av to faste stillinger for fysioterapeauter. I tillegg er det to prosjektstillinger tilknyttet prosjekt FriskRus, et pilotprosjekt i samarbeid med Bydel Frogner, Bydel Nordre aker og Helseetaten. Frisklivssentralen skal videre utvides med to prosjektstillinger for å sikre et fysisk og psykisk rehabiliteringstilbud til innbyggere som strever med senvirkninger etter gjennomgått koronasykdom. Nå tar Frisklivssentralen i bruk digital oppfølging av deltakere på frisklivsresept.

  – I vår igangsatte vi et prosjekt med digital hjemmeoppfølging av deltakere ved Frisklivssentralen. Dignio sikrer en trygg kommunikasjonsplattform med deltakerne. De følges opp via en app som lastes ned på mobil eller nettbrett. Plattformen muliggjør også mer strukturert oppfølging med utgangspunkt i den enkeltes ønsker for livsstilsendring, blant annet innen områdene fysisk aktivitet og kostholdsveiledning.

  Dignio sikrer en trygg kommunikasjonsplattform med deltakerne.

  Fysioterapeuten sier at hun opplever at det er lav terskel for å be om veiledning og ekstra støtte med bruk av den digitale kommunikasjonsplattformen.

  Frisklivsveilederne
  Frisklivsveilederne Maria Reksen (til venstre) og Siren Fredriksen Stensland (til høyre). Foto: Remi Aure Reksten

  Plass til flere

  Digital hjemmeoppfølging har vært et tilbud i flere av Oslos bydeler i snart 10 år gjennom VIS-prosjektet (Velferdsteknologi i sentrum). I 2021 ble digital hjemmeoppfølging også en del av Bydel Frogners tilbud, der også Frisklivssentralen så potensialet i løsningen.

  – Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud. Personer kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller tar direkte kontakt med frisklivssentralen selv.

  Digital hjemmeoppfølging

  Dignios løsning brukes av både hjemmetjenesten og av sykehus til å følge opp pasienter med kroniske sykdommer, blant annet pasienter med kols, kreft og diabetes. Bydel Frogner er den første til å bruke løsningen i frisklivssentralen og sykepleier og kundeoppfølger, Ane H. Walle i Dignio er sikker på at det er landets første digitale frisklivssentral.

  Eksempel på oppgaver og spørreskjema som kan brukes ved oppfølging i appen MyDignio
  Eksempel på oppgaver og spørreskjema som kan brukes ved oppfølging i appen MyDignio. De ansatte på frisklivssentralen legger inn hva som skal følges opp hos den enkelte deltakeren. Deltakerne har også mulighet til å sende melding og ha videosamtale med de ansatte på frisklivssentralen.

  – Det er ofte at våre kunder ser nye måter å bruke produktene på. Mens vår løsning vanligvis brukes til å følge opp pasienter over lengre tid, ser vi her hvordan et lite digitalt dytt kan bety mye også i et kort tidsperspektiv. Det er veldig inspirerende for oss som arbeider i Dignio!

  Walle har selv arbeidet med digital hjemmeoppfølging i Bydel Grünerløkka, og brenner for at flere kommuner skal starte opp. Hun gleder seg derfor stort over at nasjonale råd har kommet fra Helsedirektoratet og at spredningsprosjekt med tilskudd fra Helsedirektoratet nå er i gang i nesten hele landet. Bydel Frogner er en av tre bydeler i Oslo som har fått midler i prosjektet sammen med bydelene i vest og Diakonhjemmet sykehus.

  – Jeg vet jo hvordan digital hjemmeoppfølging kan bidra til å bedre liv og til og med redde liv, nettopp fordi jeg har opplevd det selv. Jeg har fulgt opp kolspasienter som ikke lenger må på sykehuset, kreftpasienter og pårørende som føler seg tryggere og pasienter med høyt blodtrykk som opplever en bedre kontroll over egen helse. Og samtlige opplever økt helsekompetanse og kan i større grad styre sin egen hverdag.

  Jeg vet jo hvordan digital hjemmeoppfølging kan bidra til å bedre liv og til og med redde liv, nettopp fordi jeg har opplevd det selv.
  Kundeveileder i Dignio, sykepleier Ane Haugvaldstad Walle.
  Kundeveileder i Dignio, sykepleier Ane Haugvaldstad Walle.

  Sykepleieren peker på at med digital hjemmeoppfølging kan kommuner gi riktig helsehjelp til riktig tid, frigjør ressurser i arbeidshverdagen og kan bidra til tryggere ansatte. I følge Walle viser også Bydel Frogners arbeid at løsningen er svært fleksibel.

  – Digital hjemmeoppfølging egner seg for veldig mange pasientgrupper – og nå ser vi også at den kan være svært nyttig for andre som også ønsker å gjøre endringer i livet. Jeg gleder meg til å fortelle flere kommuner om hvordan arbeidet med frisklivssentralen i Bydel Frogner foregår i praksis, forhåpentligvis vil det inspirere de også til å prøve noe nytt. Spesielt på steder med lengre avstander tror jeg at man lettere kan tilby en god oppfølging til flere.

  Digital hjemmeoppfølging egner seg for veldig mange pasientgrupper – og nå ser vi også at den kan være svært nyttig for andre som også ønsker å gjøre endringer i livet.

  Les mer om Dignios løsning for digital hjemmeoppfølging her.