Larvik satser på digital hjemmeoppfølging

09. mars 2022
Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?

  Først var Larvik en del av det nasjonale utprøvingsprosjektet. Nå skal blir digital hjemmeoppfølging en permanent del av tjenesten. – Prosjektet har vært svært vellykket, og vi opplever at vi får bedre utnyttelse av de knappe ressursene vi har, sier prosjektleder Linda Nilsen Augland til Østlands-posten.

  Etter åtte år med utprøving kom nylig evalueringen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den viser flere positive resultater for pasienten og for helsetjenesten. Pasienten opplever økt trygghet og bedre helse i tillegg til at mer kunnskapsrike pasienter ga bedre kvalitet på konsultasjoner med fastlegen.

  I artikkelen i Østlands-posten er det tydelig at Larvik har hatt tilsvarende gode erfaringer. I artikkelen får vi også høre fra en pasient, Karin Moen, som sier at digital hjemmeoppfølging er det beste som kunne skjedd henne og at oppfølgingen har spart henne for mange sykehusinnleggelser og legebesøk.

  Fordelene gjør at Larvik ønsker å fortsette

  I følge prosjektleder Augland bruker ofte hjemmetjenesten 30 prosent av sin tid i bil og sier  at digital hjemmeoppfølging har bidratt til en god måte å utnytte knappe ressurser. Til Dignio forteller hun at de gode erfaringene med gjør at de nå etter prøveprosjektet ønsker å fortsette med digital hjemmeoppfølging.

  – Vi har sett klare fordeler for både pasientene og for helsetjenesten. Hvis vi tar med oppfølgingen i forbindelse med pandemien har vi fulgt opp over 600 mennesker gjennom Dignio sin løsning. Pasientene er glade for den type oppfølging og opplever ofte en økt nærhet fra helsevesenet. I tillegg vet vi at vi har forhindret forverret sykdom i mange tilfeller.

  Augland kjenner Dignios løsning godt og syntes den er et svært godt verktøy.

  Løsningen og måten å jobbe på gjør at også de ansatte føler seg tryggere i arbeidet sitt og kan følge opp flere pasienter samtidig.

  – I Dignios løsning er det lett å se hvilke pasienter som bør prioriteres. På grunn av målingene som gjøres av pasienten får man oversikt over historikken, noe som gir mye viktig informasjon til helsepersonell som skal gi råd og følge opp vedkommende. I tillegg er det enkelt å kommunisere med pasientene enten via meldinger eller via video. Løsningen og måten å jobbe på gjør at også de ansatte føler seg tryggere i arbeidet sitt og kan følge opp flere pasienter samtidig.

  Ønsker din virksomhet å få en demonstrasjon av Dignios løsning for digital hjemmeoppfølging? Klikk her for å fylle ut kontaktskjema.

  Imponert over Larvik

  Dignio har over flere år samarbeidet tett med Larvik. Spesielt har Larvik vært sentrale i arbeidet med å utvikle Dignios digitale egenbehandlingsplanen, et verktøy i digital hjemmeoppfølging hvor pasienter får tilpasset ulike oppgaver ut i fra sin daglige form, og dermed også kan ta mer ansvar for egen helse. Medisinsk sjef i Dignio, Meetali Kakad, er svært imponert over kommunen.

  – Larvik vet at vi må omstille oss for å kunne levere gode helsetjenester også i tiden fremover. De er nysgjerrige, løsningsorienterte og svært kunnskapsrike. De kommer med innspill til forbedringer, utfordrer oss som leverandør samtidig som de også lytter til erfaringer fra andre kommuner som bruker vår løsning til digital hjemmeoppfølging.

  Larvik er rett og slett veldig fremoverlente, og det tjener spesielt pasientene på.

  Kakad tror litt av suksessen til Larvik er at de faktisk har gjort endringer i tjenesten, ikke bare hatt digital hjemmeoppfølging som et sideprosjekt.  De har også vist at det er mulig å få til et samarbeid mellom kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

  – Larvik har hatt digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helsetjenesten sin. Vår erfaring viser at dette gjør at ressursene utnyttes mer effektivt og man kan øke sin omsorgskapasitet. Når digital hjemmeoppfølging blir en naturlig del av tjenesten, kan man enklere tenke mer helhetlig om pasientens helseoppfølging. Samhandlingen med sykehus og fastlege blir også mer naturlig. Larvik er rett og slett veldig fremoverlente, og det tjener spesielt pasientene på.