Presis medisinering med Pilly

05. juli 2022

Elektronisk medisineringsstøtte

Med elektroniske medisindispensere får pasienter varsel når medisinen skal tas – og dersom medisinen ikke tas til riktig tid får helsepersonell et varsel i vår plattform Dignio Prevent. Det betyr en tryggere hverdag med mer frihet. Elektroniske medisindispensere har vært anbefalt av Helsedirektoratet siden 2017.

Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?
  • hei

    20 cm i diameter

  • hei

    Skjerm med enkel informasjon

  • hei

    Integrert SIM-kort

Kontakt

Linda Dahlen

Salgssjef

linda@dignio.com

I Bergen kommune har de satset på elektronisk medisineringsstøtte siden 2015. I kommunen skriver fastlegene ut lite multidose, og dispenserne de har flest av ute hos pasientene er derfor Pilly. – Egner seg godt for aktive pasienter, forteller sykepleier Vibeke Asmervik.

I Bergen kommune har de tatt i bruk et bredt spekter av velferdsteknologi. Fra kommunens responssenter følger de opp pasienter med både digitalt tilsyn, trygghetsalarmer, GPS og elektroniske medisindispensere. Asmervik arbeider selv på responssenteret og forteller om hvordan de er organisert.

– Vårt responssenter dekker hele Bergen kommune. De fleste av oss har en tredelt jobb hvor vi kartlegger hjemmeboende brukere for velferdsteknologi, vi arbeider inne på alarmsentralen og så er vi ute på responsteam. Vi har en døgnbemannet tjeneste og samarbeider tett med hjemmesykepleien. Å ta i bruk velferdsteknologi handler for oss om å bruke ressursene i kommunen på best mulig måte samtidig som pasienter opplever trygghet og økt selvstendighet.

Elektroniske medisindispensere har mange fordeler.

Elektroniske medisindispensere har mange fordeler i følge sykepleieren.

– Jeg har arbeidet i hjemmesykepleien i mange år, og har erfart at mange pasienter egentlig kan ta medisiner selv, men trenger påminning. Noen har problemer med å håndtere en vanlig dosett. Ved hjelp av dispensere unngår tjenesten mange medisinoppdrag og pasienten får rett medisin til rett tid. Forsinkelser oppstår lett i hjemmesykepleien, men med elektroniske medisindispensere trenger ikke pasienten å vente på hjelp. Pilly er presis hver eneste dag. Presis medisinering er viktig – for mange pasienter er det avgjørende for at de ikke skal bli dårlig eller få symptomer.

Ved hjelp av dispensere unngår tjenesten mange medisinoppdrag og pasienten får rett medisin til rett tid.

Hun forteller videre at det hos mange pasienter er pårørende som fyller på Pilly, og at de også håndterer varsler selv.

– Da stiller vi kun med utstyret, og dagliglivet fortsetter som før med bare litt mer hjelp i hverdagen. Noen pasienter kan ha så mange som syv doser om dagen, da blir det vanskelig for pasient eller pårørende å overholde medisintidene uten varsling.

Pilly er enkel å bruke

Kommunen har elektroniske medisindispensere som utgangspunkt når det er snakk om hjelp til medisinering. Kommunen har nesten 300 pasienter som daglig får sine doser fra den elektroniske dosetten. Den er ca. 20 cm i diameter, har enkel skjerm med informasjon og integrert simkort. Når medisinen skal tas gir den en lyd. Dersom medisinen ikke blir tatt, går det av et varsel på responssenteret og pasienten blir kontaktet dersom dette er avtalt.

Pårørende og pasienten selv kan også få varsel som sms på telefon.

Mange pasienter forteller at de setter pris på tryggheten.

– Mange pasienter forteller at de setter pris på tryggheten det gir at noen følger med på om de har tatt medisinen sin, og skulle vi ikke få kontakt på telefon, så reiser vi hjem til dem.

Ifølge Asmervik blir det som en passiv trygghetsalarm. Også pårørende synes det er fint at de ikke må mase om at medisinene skal tas, men at dispenseren gir tydelig lyd når det er tid for medisin – og så kan de heller hjelpe til om det trengs da. Selv om mange pasienter er positive, forteller hun om skepsis blant enkelte.

– Vi har jo noen som er skeptiske, men som oftest blir pasientene positive når de har prøvd den ut en tid og opplever at helheten er god. Sammen med motivasjon til å prøve ut utstyr er god informasjon og åpenhet om at det kan oppstå feil i teknologien, viktig. Vi merker alt utstyr med telefonnummer til responssenteret, så vi er veldig lett tilgjengelige og raskt ute hos pasienten med hjelp dersom det oppstår problemer med utstyr.

En annen fordel med Pilly, er at man raskt kan endre medisinering, forteller sykepleieren.

– Trenger pasienten for eksempel en antibiotikakur er det veldig enkelt å endre medisineringen i Pilly. Med multidose tar det lenger tid før endringer er på plass i posene, så kurer må gjerne gis utenom fra dosett.

Egner seg for aktive pasienter

Med nesten 300 Pilly i bruk er det et stort spenn i pasientgrupper.

– Pilly er på grunn av størrelsen lett å ta med seg ut, og egner seg derfor til aktive brukere. Det kan være på besøk til familie, venner, på tur eller på kafé. Jeg vet om flere pasienter som sier at de aldri vil ha multidosedispenser, fordi Pilly er så enkel å forholde seg til. En pasient sa til og med “Pilly er min bestevenn!”. Det er fint når velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet.

Det er fint når velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet.

Les mer om Dignio sine elektroniske medisindispensere her.

Ønsker din kommune en demonstrasjon av våre dispensere?