Dignio kjøper Canadiske AceAge Inc. og styrker sin posisjon i et voksende marked

Dignio har gjennomført et oppkjøp av AceAge, en ledende produsent av medisindispensere, og blir med det en helintegrert aktør innen elektronisk medisineringsstøtte og digital hjemmeoppfølging. Gjennom oppkjøpet vil Dignio styrke sin posisjon som innovatør innen helseteknologi, og levere nye og bedre løsninger til sine kunder.

Publisert: 09. August 2022

Dignio ble startet i 2012, og har vært sentral i den norske helsenæringen med løsninger for å følge opp pasienter i deres eget hjem. Elektroniske medisindispensere har vært en nasjonal anbefaling i Norge siden 2017 og Digno har nærmere 200 kommuner på kundelisten.

– Elektronisk medisineringsstøtte bidrar til et mer bærekraftig helsevesen hvor pasienter kan håndtere egen medisinering og bo lenger hjemme. Det bidrar til frihet og mestring for pasienten samtidig som kommunen kan prioritere ressurser andre steder, sier daglig leder og gründer Lars Chrstian Dahle.

CEO i Dignio, Lars Dahle.
Elektronisk medisineringsstøtte bidrar til et mer bærekraftig helsevesen hvor pasienter kan håndtere egen medisinering og bo lenger hjemme.

I fjor lanserte Dignio en ny multidosedispenser fra AceAge - nå kjøpes selskapet for å kombinere både ressurser og kunnskap, med et mål om å skape en ledende produsent og distributør av software og medisindispensere globalt. AceAge kommer til å fortsette å være basert i Ontario, Canada, med sine eksisterende og nye kunder - men gjennom dette oppkjøpet så vil Dignio samarbeide tett med AceAge ledelsen for å fortsette produktutviklingen.

Dahle forteller at ønsket om videre produktutvikling var sentralt for selskapet i beslutningsprosessen.

– Dignio er en av AceAge sine største kunder og vi samarbeider allerede tett på produktutviklingen. Et oppkjøp vil kunne gjøre denne prosessen enda mer sømløs og samtidig gi oss kontroll over hele verdikjeden og en sterkere posisjon i markedet.

En delegasjon fra Dignio besøker AceAge i Canada.
Et oppkjøp vil kunne gjøre denne prosessen enda mer sømløs og samtidig gi oss kontroll over hele verdikjeden og en sterkere posisjon i markedet.

– Markedet for elektroniske medisindispensere har lenge vært i vekst, og vi ser stort potensiale for produktene våre også utenfor Norges grenser. Vår leverandør AceAge har en stund vært på jakt etter nye investorer, noe som ga oss en unik mulighet til å koble oss på prosessen, sier Dahle.

Investorene har bidratt til å gjøre oppkjøpet mulig

Dignio gjennomførte en kapitalinnhenting i 2020 på 85 millioner og fikk med seg sterke investorer i Hugo Maurstad gjennom Monte Rosa Capital, Investinor, Fredriksborg Investor og svenske Stena Sessan. Nå er det de samme investorene som sikrer oppkjøpet.

– Vi har fulgt Dignio tett siden investeringen i 2020, og fått ytterligere bekreftet kvaliteten på selskapet og de underliggende driverne i markedet. Som aktive eiere har vi vært dypt involvert i oppkjøpet, som vi mener er et strategisk viktig og riktig grep. Vi ser frem til å støtte og jobbe med teamet i Dignio fremover på det som er en utrolig spennende reise, sier investeringsdirektør i Monte Rosa Capital, Martin Haakonsen.

Som aktive eiere har vi vært dypt involvert i oppkjøpet, som vi mener er et strategisk viktig og riktig grep.

Styreleder i Dignio, Sigvart Eriksen, har vært tett på prosessen og er ikke i tvil om at dette var riktig for selskapet.

Styreleder i Dignio, Sigvart Eriksen.

– Etterspørselen etter elektroniske medisindispensere er stor, og Dignio har lang erfaring med å levere dette produktet. Vi er tett på kundene og vet hvilke forbedringer som skal til for at de kan få en lettere arbeidshverdag og for at pasientene alltid skal få rett medisin til rett tid. Oppkjøpet av AceAge vil sette oss i enda bedre stand til å ta betydelige markedsandeler både på kort og lang sikt.

Dahle er svært fornøyd med å ha investorer som nok en gang viser at de har tro på selskapet.

Det er ikke alle selskap forunt å ha investorer som går inn med enda mer midler før du har rukket å bevise verdien av pengene de allerede har gått inn med.


– Det er ikke alle selskap forunt å ha investorer som går inn med enda mer midler før du har rukket å bevise verdien av pengene de allerede har gått inn med. Dette er nok et bevis på at vi fikk de riktige investorene med på laget, som tror på både oss og vårt produkt, avslutter Dahle.