Integrasjoner

I Dignio arbeider vi for en sømløs arbeidshverdag for helsepersonell. Derfor er vår løsning integrert med en rekke andre løsninger som brukes i helsetjenesten.

Integrasjoner

Det er lett å integrere systemer eller medisinsk utstyr mot Dignio Connected Care gjennom vårt REST-API. Løsningen vår har også en rekke integrasjoner mot viktige helse- og omsorgssystemer, responssentre, apotek og EPJ-systemer.

EPJ-integrasjon

I Dignio Connected Care kan man skrive til og lese fra journalsystemer (EPJ) på en sikker og kryptert måte. Gjennom VKP (Velferdsteknologisk knutepunkt) kommuniserer Dignio Prevent med alle de store EPJ-fagsystemene i kommunehelsetjenesten: Lifecare Gerica, Visma Profil og DIPS Front. I tillegg har vi integrert med DIPS i sykehussektoren. Vi har også lignende integrasjoner i andre markeder.

Oppfølgingssentre

Dignio kan videresende alarmer og beskjeder til responssenterløsninger som kan knyttes opp mot mange typer velferdsteknologi og dermed gi én felles flate for varselhåndering. Per dags dato er vi integrerte mot NetNordic og Lifecare eSense, mens Hepro (Skyresponse) og Sensio vil komme i løpet av våren 2022.

Apotekintegrasjoner

Vår løsning snakker direkte med blant andre NMD og Apotek1, slik at våre kunder lett kan konfigurere medisinplaner for multidosedispensere direkte fra vårt grensesnitt.

  • Integrerte måleapparater

    Vår løsning er integrert med over 20 ulike medisinske utstyr. For oss er høy kvalitet og brukervennlighet avgjørende ved valg av måleapparater som skal integreres.

Få en uforpliktende demonstrasjon

Få en gratis gjennomgang av plattformen