Integrerte måleapparater

Vår løsning er integrert med over 20 ulike medisinske utstyr. For oss er høy kvalitet og brukervennlighet avgjørende ved valg av måleapparater som skal integreres.

Integrerte medisinske måleapparater

Dignio Connected Care er i dag integrert via standardiserte API-er med hittil mer enn 20 medisinske måleapparater. Pasientens verdier overføres automatisk via Bluetooth til det tilkoblede nettbrettet eller smarttelefonen, og deretter til vår plattform for helsepersonell. Første gangs sammenkobling gjøres også i plattformen – uten problemer med å administrere Bluetooth-tilkoblinger.

Pasienten utfører målingen hjemme, og dataene registreres automatisk og overføres via Bluetooth til MyDignio på pasientens nettbrett. Vi samarbeider med underleverandører som tilbyr utstyr med beste kvalitet og med høy grad av brukervennlighet.

Vi samarbeider med underleverandører som tilbyr utstyr med beste kvalitet og med høy grad av brukervennlighet.

Vi samarbeider med underleverandører som tilbyr måleapparater av beste kvalitet og høy grad av brukervennlighet. Skalerbarheten til plattformen vår lar oss hele tiden integrere nye og hensiktsmessige måleenheter.

Per i dag tilbyr vi apparater for måling av:

 • Blodtrykk
 • Blodsukkernivåer
 • Vekt
 • Temperatur
 • Puls
 • Oksygenmetning
 • Lungefunksjon og kapasitet
 • Aktivitet
 • Søvn

I tillegg kan brukere legge inn data manuelt fra sine egne foretrukne eller eldre enheter, direkte inn i MyDignio eller Dignio Care.

Dignio støtter også datainnsamling av et bredt spekter av parametere som INR, hemoglobin, CRP, smerte og mer. Samlet sett gjør det store antallet ulike integrasjoner og datainnsamlinger at en rekke pasientgrupper kan følges opp gjennom vår løsning.

  Få en uforpliktende demonstrasjon

  Få en gratis gjennomgang av plattformen