Sikkerhet og personvern i Dignio

Dignios løsning er i samsvar med gjeldende lover og regler om pasientsikkerhet, brukervennlighet, personvern og informasjonssikkerhet.

Dignios høyeste prioritet er å levere en digital helseplattform som både er tilpasset behovene til pasienter og helsepersonell og som er i samsvar med gjeldende lover og regler om pasientsikkerhet, brukervennlighet, personvern og informasjonssikkerhet.

Som leverandør av en plattform som behandler sensitive data, arbeider vi målrettet med å sikre og opprettholde digital tillit blant våre kunder. Å opprettholde kundetillit over tid er en kontinuerlig forpliktelse, og som en del av dette ønsker vi å holde våre kunder informerte om hvilke systemer, retningslinjer og tiltak vi har implementert for å sikre etterlevelse av relevant regelverk og standarder for beste praksis.

  • Dignios informasjonssikkerhet

    Omfattende tekniske og organisatoriske tiltak er implementert i Dignio for å sikre at vi behandler personopplysninger og helseopplysninger på en sikker og pålitelig måte. For oss er dette avgjørende for å kunne levere gode helseteknologiske løsninger til våre kunder.

  • Personvern i Dignio

    Personvernet står sentralt i både produktutvikling og drift, og vi har implementert en rekke tiltak i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

  • CE-merket som medisinsk utstyr

    Programvareplattformen Dignio Connected Care er CE-sertifisert som et medisinsk utstyr i EU/EØS, i henhold til forordningen om medisinsk utstyr (MDR).

Få en uforpliktende demonstrasjon

Få en gratis gjennomgang av plattformen