Dignio Prevent - Plattformen for helsepersonell

Muliggjør tettere oppfølging av pasienters helsesituasjon

Dignio Prevent er utviklet i tett samarbeid med klinikere både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Plattformen er tilrettelagt for triagering, bidrar til viktig beslutningsstøtte og trygger helsepersonell i deres arbeid.
 • Beslutningsstøtte

  Gi riktig oppfølging

  Se trender og få viktig beslutningsstøtte gjennom historiske data fra målinger, spørreskjema og kommunikasjon. Med Dignio Connected Care er alt samlet på ett sted slik at helsepersonell kan bruke tiden på det som er viktigst: å yte best mulig helsehjelp til pasientene.

  • Dignio Prevent

   Enkelt å holde oversikt over alle brukere

   I Dignio Prevent får helsepersonell full oversikt over alle pasienter, hvilke elektroniske dispensere de har og deres medisineringsplaner. Løsningen er bygget opp slik at helsepersonell kan se historikk og etterlevelse, samt at det er enkelt å se hvilke pasienter som bør prioriteres gjennom varsler som kommer, for eksempel dersom medisinen ikke blir tatt.

   • Fleksibel

    Én app for en rekke helsetilstander

    Digital hjemmeoppfølging egner seg for mange ulike pasientgrupper. Gjennom appen MyDignio kan pasientene følges opp med oppgaver som målinger, spørreskjemaer og videosamtaler. I tillegg kan pasienter og helsepersonell kommunisere over meldinger, og dele relevant informasjon gjennom filer og bilder. Oppfølgingen kan være lik for en gruppe pasienter, men også tilpasses hver enkelt pasient.

    Core features

    • Automatisk triagering

     Kontinuerlig triaging for å bestemme passende behandling, basert på individualiserte grenseverdier med "trafikklys"-logikk.

    • Datavisualisering

     Presentasjon av pasientdata for effektiv identifisering av helsetrender.

    • Egenbehandlingsplaner

     Fleksible og individuelt tilpassede behandlingsplaner, i et lett forståelig format.

    Lær mer

    • Integrerte måleapparater

     Vår løsning er integrert med over 20 ulike medisinske utstyr. For oss er høy kvalitet og brukervennlighet avgjørende ved valg av måleapparater som skal integreres.

    • Integrasjoner

     En sømløs arbeidshverdag for helsepersonell. Vår løsning er integrert med en rekke journalsystemer, responssentre og apotek, slik at informasjon enkelt overføres mellom de ulike systemene.

    • CE-merket som medisinsk utstyr

     Programvareplattformen Dignio Connected Care er CE-sertifisert som et medisinsk utstyr i EU/EØS, i henhold til forordningen om medisinsk utstyr (MDR).