Elektroniske medisindispensere skal være standarden i Haugesund

09. mars 2022
Ønsker du en demonstrasjon av vår løsning?

  På opplæringsdagen stilte Haugesund kommune med nesten 30 ansatte. – Her får vi både kunnskap og motivasjon, sier fagansvarlig for hjemmesykepleien, Laila Beate Larsen.

  Elektroniske medisindispensere har lenge vært en nasjonal anbefaling for kommuner som nå i økende grad tar i bruk velferdsteknologi. Dispenserne gir lyd og lys når medisinen skal tas, og sender et varsel til helsepersonell dersom medisinen ikke blir tatt. Da kan hjemmesykepleierne ta kontakt med pasienten eller reise hjem til vedkommende.

  Helsedirektoratets erfaringer viser at der hvor elektronisk medisineringsstøtte gjør brukere uavhengig av besøk fra hjemmesykepleien for å ta sine medisiner, opplever bruker økt mestring og bedre livskvalitet. Erfaringene viser også at det blir færre feilmedisineringer. Larsen forteller at dette også er mye av bakgrunnen for deres satsing.

  – De viktigste årsakene til at vi satser på elektroniske medisindispensere er fordi vi ønsker å kvalitetssikre medisinutdelingen slik at det blir færre avvik og at vi ønsker å omdisponere tiden til hjemmetjenesten. At brukerne også opplever økt mestring og selvstendighet er svært positivt.

  Den nye standarden

  I Haugesund er det mange som har satt av tid til opplæringen. Før opplæringene har kommunen gjort en jobb med å finne noen pasienter de vet kan starte med elektroniske dispensere, og sammen med Dignio gjør de en grundigere brukerkartlegging hvor de finner enda flere.

  Under opplæringen gjennomgås dispensernes ulike funksjoner og hvordan medisinrullen enkelt kan byttes. Deltakerne får opplærling i administrasjonssystemet Dignio Prevent hvor alle dispenserne styres, og i løpet av kurset får de erfaring med å legge til både dispensere og pasienter. Prosjektleder for velferdsteknologi, Rigmor Koch, forteller at opplæringen var nyttig.

  Det var lettere å lære seg enn vi hadde trodd.

  – Det var lettere å lære seg enn vi hadde trodd. Både dispenserne og Dignio Prevent er intuitivt. Det er lett å få en pasient på løsningen og lite tidkrevende å bytte medisinrull når det blir behov for det.

  Første dagen med opplæring har deltakerne aktivert en rekke dispensere som vil bli utplassert hos pasientene de neste dagene. Ifølge både Larsen og Koch vil dette være den nye standarden.

  – Dette skal i hovedsak være det vi tilbyr når pasienter trenger bistand med medisinutdeling.

  Dette skal i hovedsak være det vi tilbyr når pasienter trenger bistand med medisinutdeling.

  Flere kommuner har nå kapasitet til å gå i gang

  I Haugesund deltar kundeutvikler Mads Jonassen og kundeansvarlig Linda Dahlen. Dahlen forteller at mange kommuner mottar opplæring i disse dager.

  – Pandemien har krevd mye ressurser i helsetjenesten, men nå merker vi at kommunene ønsker å øke bruken av elektronisk medisineringsstøtte. Det er klare fordeler for både pasienter og for helsetjenesten, men krever litt innsats for å komme i gang. Nå opplever vi at kommunene har den kapasiteten og da skal vi være klare.

  Nå opplever vi at kommunene har den kapasiteten og da skal vi være klare.

  Dignio tilbyr tre ulike elektroniske medisindispensere. Ulike dispensere til ulike behov, ifølge Dahlen.

  Les mer om Dignio sine elektroniske medisindispensere her.

  Ønsker din kommune en demonstrasjon av våre dispensere?