Brukervilkår

Dignio.com driftes av det norske selskapet Dignio AS. Les mer om våre brukervilkår her.

Digino.com driftes av det norske selskapet Dignio AS. Alle referanser til “vi” og “oss” i det følgende refererer til Dignio AS. Ved å besøke vår nettside godtar du følgende vilkår og betingelser. Vennligst les vilkårene nøye. Dersom du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på post@dignio.com.

Immaterielle rettigheter

Dignio har enten sikret seg rettighetene til eller eier alle immaterielle rettigheter knyttet til Dignio.com, inkludert, men ikke begrenset til, kildekode, objektkode med tilhørende dokumentasjon, brukergrensesnittdesign, grafikk, illustrasjoner, bilder, videoer, konsepter, data, know-how, varemerket Dignio og andre varemerker som benyttes for å markedsføre produktet og tjenestene på Dignio.com.

Begrenset brukerlisens

Du har en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar tilgangsrett til å besøke nettstedet Dignio.com. Tilgangsretten er strengt begrenset til brukergrensesnittet som til enhver tid er tilgjengeliggjort av oss. Tilgangsrettighetene du får inkluderer ikke tilgang til kildekoden eller objektkoden, tilgang til upubliserte deler av nettstedet vårt, eller på annen måte rettigheter til å endre, tilpasse, oppdatere, korrigere, oversette, reprodusere, reversere, dekompilere eller demontere nettsiden.

Innholdsdeling

Du har rett til å dele innhold fra nettsidene våre, forutsatt at du siterer Dignio AS som kilde. Innholdet vårt kan ikke brukes til andre formål enn sitatformål. Vi tillater ikke deling av innhold på villedende måter, for eksempel, men ikke begrenset til, deling via innebygde lenker der det ikke blir tydeliggjort at Dignio AS er innehaveren av innholdet, eller deling som innebærer at innholdet vårt blir gjengitt på en feilaktig, villedende eller nedsettende måte. Vennligst ta kontakt med oss på post@dignio.com dersom du ønsker å bruke tekst, bilder, videoer eller annet innhold som er tilgjengelig på våre nettsider.

Tredjepartslenker

Dignio.com inneholder flere lenker til innhold på andre nettsider. Dignio er kun ansvarlig for innholdet på dignio.com, og skal ikke holdes ansvarlig for innholdet på tredjeparts-nettsider.

    Få en kostnadsfri demonstration

    Läs mer om hur vår lösning kan användas för att följa upp ett antal patientgrupper och bidra till en mer hållbar vård