Welcome to Dignio

Vårt uppdrag

Ta vården till hemmet

 • Vår lösning

  Vi sammankopplar vårdtagere och vårdgivare i hemmet

  Vår lösning gör det enklare att följa upp vårdtagare i det egna hemmet. Detta ger möjlighet att följa upp flera vårdtagare samtidigt, utan att tumma på kvaliteten. Mer självständighet och trygghet för individen och en enklare vardag för vårdgivare.


 • Medicineringsstöd

  Rätt medicin vid rätt tidpunkt

  Dignio har två olika läkemedelsautomater eftersom olika vårdtagare har olika behov. Läkemedelsautomaten meddelar vårdtagare när medicinen ska tas – och om medicinen inte tas i rätt tid får vårdpersonal en varning i vår plattform Dignio Prevent. Det ger en tryggare vardag med mer frihet.

  Medicineringsstöd
  • hei

   Säkerhet

  • hei

   Frihet

  • hei

   Självständighet

 • Digital distansvård

  Ge rätt uppföljning av flera vårdtagare samtidigt

  Se trender och få viktiga beslutsunderlag genom historiska data från mätningar, enkäter och kommunikation. Med Dignio Connected Care samlas allt på ett ställe så att vårdpersonal kan lägga sin tid på det som är viktigast – att ge bästa möjliga vård till sina vårdtagare.


  • MyDignio

   En app för många olika hälsotillstånd

   Digital distandvård passar många olika patientgrupper. Genom MyDignio-appen kan vårdtagare följas upp med uppgifter som mätningar, frågeformulär och videosamtal. Dessutom kan vårdtagare och vårdpersonal kommunicera via meddelanden och dela relevant information via filer och bilder. Uppföljningen kan vara samma för en grupp patienter, men kan också anpassas till varje enskild individ.

   Lär dig mer

   • Hej, det är vi som är Dignio

    Trots att vi har över ett decennium av erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsteknik så tror vi att detta bara är början på vår resa. Läs mer om oss och varför vi brinner för att vårdtjänster ska kunna utföras hemma.

   • Säkerhet och dataskydd i Dignio

    Dignios lösning följer gällande lagar och regler om patientsäkerhet, användarvänlighet, dataskydd och informationssäkerhet.

   • CE-märkt som medicinteknisk produkt

    Programvaruplattformen Dignio Connected Care är CE-certifierad som medicinteknisk produkt inom EU/EES, i enlighet med förordningen om medicintekniska produkter (MDR).

   • Marknadsledande

    Tio år av patienter med lösningen

    I nära samarbete med våra kunder har vår lösning hela tiden utvecklats för att möta behovet av uppföljning av nya patientgrupper och nya former av vårdtjänster. Över 40 000 patienter har laddat ner vår patientapp eller använt våra läkemedelsautomater, och vi är stolta över att vi bidrar till ökad självständighet och livskvalitet för patienterna.

    "Genom banbrytande teknik erbjuder vi en marknadsledande, digital plattform som överbryggar gapet mellan vårdtagare och vårdpersonal"

    Lars Dahle – Grundare och tidigare VD

    hei

    Upplever bättre kontroll över den egna hälsan

    hei

    Färre besök från hemtjänsten

    hei

    Färre övernattningar på sjukhus

    hei

    Kostnadsminskning per vårdtagare och månad

    hei

    Färre öppenvårdsbesök

    hei

    Färre sjukhusvistelser

    Få en kostnadsfri demonstration

    Läs mer om hur vår lösning kan användas för att följa upp ett antal patientgrupper och bidra till en mer hållbar vård.