Säkerhet och dataskydd i Dignio

Dignios lösning följer gällande lagar och regler om patientsäkerhet, användarvänlighet, dataskydd och informationssäkerhet.

Dignios högsta prioritet är att leverera en digital hälsoplattform som både är anpassad till patienters och vårdpersonals behov och som följer gällande lagar och regler om patientsäkerhet, användarvänlighet, dataskydd och informationssäkerhet.

Som leverantör av en plattform som behandlar känslig data arbetar vi målmedvetet för att säkra och upprätthålla digitalt förtroende hos våra kunder. Att upprätthålla kundernas förtroende över tid är ett ständigt åtagande och som en del av detta vill vi hålla våra kunder informerade om de system, riktlinjer och åtgärder vi har implementerat för att säkerställa efterlevnad av relevanta regler och standarder för bästa praxis.

  • Dignios informationssäkerhet

    Omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder har genomförts i Dignio för att säkerställa att vi behandlar personuppgifter och hälsouppgifter på ett säkert och tillförlitligt sätt. För oss är detta avgörande för att kunna leverera bra hälsotekniska lösningar till våra kunder.

  • Dataskydd i Dignio

    Dataskydd är centralt för både produktutveckling och drift och vi har genomfört ett antal åtgärder i linje med gällande dataskyddslagstiftning.

  • CE-märkt som medicinteknisk produkt

    Programvaruplattformen Dignio Connected Care är CE-certifierad som medicinteknisk produkt inom EU/EES, i enlighet med förordningen om medicintekniska produkter (MDR).

Få en kostnadsfri demonstration

Läs mer om hur vår lösning kan användas för att följa upp ett antal patientgrupper och bidra till en mer hållbar vård