• For en aktiv, sunn og trygg hverdag!

     

    Gjennom ulike prosjekter og oppdrag har vi i samarbeid med pasienter og helsepersonell utviklet vår plattform og vår kliniske metodikk. På denne måten har vi kunnet tilpasse våre løsninger for bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten, i det private og til forskning. Vi er stolte av å kunne vise til solide resultater, anerkjennelse og internasjonale priser. La deg inspirere av historiene våre.

Resultater

Dignios løsning er i dag i bruk i en rekke kommuner og sykehus, samt i forskning både i Norge og i utlandet. Vi kan vise til gevinster både for pasienten og for samfunnet. Resultatene snakker for seg selv.

Pasienten

34%

Færre besøk fra hjemmesykepleietjenesten

66%

Opplever bedre kontroll over egen helse

39%

Færre liggedøgn på sykehuset

Helsetjenesten

47%

Kostnadsreduksjon per pasient per måned

42%

Færre polikliniske konsultasjoner

32%

Færre sykehusinnleggelser

Noen av våre kunder

Noen av våre pågående prosjekter

Oslo kommune: Medisinsk avstandsoppfølging

Siden 2014 har Dignio jobbet tett med Oslo kommune for å utvikle digital oppfølging av pasienter utenfor klinikkene. Gjennom en serie prosjekter i regi av Helsedirektoratet har det blitt utviklet effektiv metodikk for oppfølging av pasienter med blant annet KOLS, diabetes, hjerte- og karsykdommer. I de senere årene har Oslo utvidet tilbudet til nye pasientgrupper og i forebyggende arbeid. Uavhengig forskning har vist stor effekt på pasientens helse og betydelig samfunnsøkonomisk gevinst. Forskningen kan du lese her.

Oslo kommune forlenget i 2019 avtalen med Dignio og i den nye avtalen inngår nye områder som søvn- og aktivitetsmonitorering samt digitale NEWS2 målinger.

Larvik kommune: Digital egenbehandlingsplan

Som en del av den nasjonale satsingen på avstandsoppfølging fra Helsedirektoratet, skal Larvik sammen med Dignio i perioden 2018-2021 samarbeide om utvikling av digital egenbehandlingsplan. I første omgang er fokuset pasienter med KOLS, men skal senere utvides til å inkludere pasienter psykiske lidelser.

I prosjektet legges det stor vekt på å gi pasienten verktøy som øker egenmestring og samtidig adressere samhandlingsutfordringer mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. For å svare opp disse utfordringene er fastleger, Helsehjelpen i Larvik og Sykehuset i Østfold involvert i å definere nye pasientforløp.

Sykehuset Østfold: Kreftpoliklinikken

Kreftavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes gjennomførte i perioden 2015-2017 et innovasjonsprosjekt kalt «Fjernmonitorering av kreftpasienter som forebyggende helsetjeneste» med Dignio som samarbeidspartner. 

I prosjektet ble en type måling testet ut da pasientene selv fikk ta blodprøver hjemme. Prosjektet ble løftet frem i regjeringens kreftstrategi, Leve med kreft, for perioden 2018-2022. Pasientgruppen var liten, men resultatene overbevisende. Det å få innsikt i sin egen helsetilstand gjorde dem tryggere og bedre rustet til å ta gode, forebyggende valg i hverdagen.

Les mer om prosjektet her, og regjeringens kreftsstrategi her.

Greater Manchester: Connected Care with Mastercall

Together with Mastercall, an out of hospital provider to NHS, we are delivering connected care to patients in Stockport on behalf of the Stockport City Council. Our care solution is applied in both a home care and at patient’s home setting, covering primarily patients with COPD and cardiac diseases.

Forskningsprosjekt: Huadong Hospital og Center for Connected Care (C3) på Oslo Universitetssykehus

I 2020 starter Dignio opp et av sine mest spennende forskningsprosjekter sammen med Huadong Hospital i Shanghai og Center for Connected Care (C3) i Norge. Prosjektet er sponset av det kinesiske departementet for vitenskap og teknologi og  Norges Forskningsråd.

Målet med prosjektet er å bedre  rehabiliteringen av pasienter som har gjennomgått thorax- og hjertekirurgi. Ved siden av økt kvalitet i rehabiliteringen vil det også forskes på økonomiske effekter. Som en del av den tekniske løsningen vil løpende EKG målinger blir inkludert i Dignios løsning.

Birmingham, England: PROmics, forskning på persontilpasset medisin

Dignio er teknisk bidragsyter i en omfattende, britisk forskning på genterapi, i samarbeid med Birmingham University med Center for Patient Reported Outcome, Queen Elizabeth Hospital Birmingham, legemiddelverket (MHRA) og fire Advanced Treatment and Therapy Center (ATTC).

Genterapi har et enormt potensiale for behandling av pasienter med lidelser som ikke kan helbredes med dagens behandlingsmetoder. Dette inkluderer blant annet leversykdom, flere kreftdiagnoser og gikt. Prosjektets målsetting er å utvikle en ny infrastruktur for å fange opp pasienters symptomer og generell livskvalitet når de nå mottar denne nye, eksperimentelle behandlingsformen.

Les mer om prosjektet på University of Birmingham her.

  • «Jeg har ikke vært innlagt en eneste gang det siste året. Før var sykehuset mitt første hjem, og hjemmet mitt andre.»
    Kolspasient
    fra prosjektet, VIS, i Oslo