PLATTFORMEN

Kjernen i vår løsning består av tre likeverdige elementer: vår web-baserte programvare spesielt utviklet for helsepersonell, vår brukervennlige pasientapp og vår metodikk for avstandsoppfølging – alt utviklet i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell. Pasienten er aldri alene, men kan enkelt søke råd, hjelp og oppmuntring fra helsepersonell gjennom våre digitale løsninger.

 • Dignio prevent

  Dignio Prevent er helsepersonellets verktøy, en web-applikasjon utviklet for å kunne håndtere medisinsk avstandsoppfølging. Den integrerer en rekke pasientstyrte, medisinske enheter som støtter hjemmebasert omsorg, som for eksempel medisinske målinger, symptomrapportering og rehabilitering.
  Det brukervennlige verktøyet er designet for at viktig informasjon skal bli lett synlig og enkel å behandle. Det krypterte journalsystemet gjør dessuten at alle måleresultater og journalnotater blir tilgjengelige for pasienten.
  Dignio Prevent har gått gjennom grundig testing og er i bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Plattformen er tilrettelagt for enkel integrasjon med andre IT-systemer og nye typer medisinsk måleutstyr.

 • MyDignio

  Pasientappen, MyDignio, er enkel og intuitiv selv for de mest digitalt uerfarne brukerne. Den brukes i kombinasjon med relevant måleutstyr, som automatisk overfører måleresultatene via Bluetooth til pasientens nettbrett eller smarttelefon.
  Måleresultatene blir umiddelbart synlige for pasienten i MyDignio der hun også kan svare på kliniske spørsmål og registrere symptomer og bivirkninger. Resultatene overføres samtidig til Dignio Prevent slik at helsepersonell kan følge opp verdiene som kommer inn og gi individuell oppfølging. 
  Med MyDignio har pasienten et kommunikasjonsverktøy som gir sikker (kryptert) meldingsutveksling, slik at hun kan kommunisere med helsepersonell når det måtte passe. Fordi løsningen er mobil og stedsuavhengig, gir den pasienten stor grad av selvstendighet og fleksibilitet. 

 • Metodikk

  All teknologi fungerer best og mest effektivt når man kjenner til og forstår alle funksjoner og mekanismer. Dignios løsning er utviklet for å være svært enkelt å ta i bruk; likevel har vi stor tro på at grundig opplæring gir en bedre brukeropplevelse både for helsepersonell og for pasientene. 
  Å kun monitorere pasienter på avstand gir ikke en fullverdig opplevelse av omsorg. Trygghet og kvalitet oppnår vi først når vi involverer pasientene og gir dem kontroll over og ansvar for sin egen helsetilstand – med kontinuerlig oppfølging og oppmuntring fra helsepersonell. Resultatet er pasienter som er rustet til å ta kloke livsstilsvalg. 
  God opplæring i klinisk metodikk for helsepersonell er dessuten nøkkelen til en smidigere innføring av velferdsteknologi. Vi tilbyr derfor opplærings- og videreutviklingsprogram satt sammen av erfarne sykepleiere og lege. Programmet gjør helsepersonell godt rustet til å gi pasientene solid opplæring og oppfølging i bruk av tjenestene.