MEDISINERINGSSTØTTE

Våre produkter innen elektronisk medisineringsstøtte er integrert med Dignio Prevent, og kan benyttes som en del av et program for medisinsk avstandsoppfølging eller alene. Medisindispenserne våre er mobile og støtter en aktiv hverdag, som for oss er et viktig prinsipp for å forebygge ensomhet, forverring av helsetilstand og sykdom.

Pilly SMS

Pilly SMS er en automatisk dosett som fylles med inntil 28 medisindoser, og den varsler når medisinen skal tas med lys og/eller lyd. Innstillingene for Pilly SMS settes i Dignio Prevent; her kan man for eksempel velge hva slags lyd som skal spilles av eller om det skal sendes SMS med andre eller flere påminnelser.
For å ta medisinen, snus dosetten på hodet slik at tablettene faller ned i hånden eller en passende skål. Dersom medisinen ikke hentes ut, varsles hjemmesykepleie, pårørende eller pasienten selv via SMS. 
Pilly SMS er liten og enkel å ta med seg hvor som helst, og den er også godkjent for å ta med på flyreiser. Den har et diskret design, som gjør at den ikke oppleves stigmatiserende eller sykliggjørende. 

Medido

Medido er en dispenser for automatisk utlevering av multidosepose. Multidoserullen plasseres i dispenseren, og alarmfunksjonen – et varsel med lys og lyd når det er tid for å ta medisinen – kan forstås av alle uavhengig av morsmål. 
Ved å trykke på en brukervennlig, blinkende knapp, kommer en åpnet pose med medisin ut. Dersom medisinen ikke blir hentet ut, registreres dette i Dignio Prevent, som sender et varsel videre til helsepersonell, pårørende eller pasienten selv via SMS. 
Medido har et diskret design og er dermed enkel å plassere de fleste steder. Den veier rundt to kilo og kan enkelt flyttes rundt ved behov, og den kan tas med på reiser. Det er også mulig å hente ut multidoseposene på forhånd når det er behov for å ta med seg en medisindose ut av hjemmet.