MÅLEAPPARATER

Måleutstyr er en sentral del av medisinsk avstandsoppfølging. Dignios plattform integrerer en rekke pasientstyrte enheter som støtter hjemmebasert omsorg og behandling. 

Pasienten utfører selv medisinske målinger hjemme, og verdiene registreres og overføres automatisk via Bluetooth til pasientens nettbrett og pasientappen MyDignio. Vi samarbeider med underleverandører som tilbyr måleapparater med god kvalitet og høy grad av brukervennlighet. 

Fleksibiliteten og skalerbarheten i vår plattform gjør det mulig for oss å stadig integrere nye og hensiktsmessige måleapparater. Per i dag tilbyr vi apparater for måling av:

  • Blodtrykk
  • Blodsukker
  • Vekt
  • Temperatur
  • Oksygenmetning
  • Lungefunksjon og kapasitet