Simple Feed

The Norwegian e-health company Dignio has landed a contract to provide citizens throughout the Municipality of Oslo with Connected Care, an enhanced version of Remote Patient Monitoring, following a three year pilot.

With Dignio’s solution, patients can check their symptoms and track vital signs at home, while health professionals automatically get the results in their dashboard so they can take action where needed. The solution empowers patients to manage themselves and improves their sense of safety. At the same time, the solution increases service capacity for health care providers and builds a more sustainable health care system.

The municipality of Oslo was one of the first in the country to implement Dignio’s solution. Lars Christian Dahle, CEO of Dignio, commented:

“After several years of close cooperation with selected Oslo districts, we are delighted that our solution will now roll out across the entire municipality. The pilots have improved patient safety, reduced the need for home visits and led to a significant reduction in the number of hospitalizations.»

Contract value of 70 million Norwegian kroner.

The municipality of Oslo has run a pilot in four districts since 2013, and in 2019 the municipality decided to procure a solution for all 15 districts. In fierce competition with large industry players, Dignio was awarded the contract just before Christmas.

«Oslo is far ahead of any other customer in terms of connected care and in order to win the contract we had to enhance our product considerably. We have been working hard on this since May, and we expect Oslo to continue to challenge us in new patient pathways”, says Dahle.

Increasing demand

The Fredrikstad company has almost 150 Norwegian primary care providers on the customer list so far, and expects the number to grow as the government’s drive to move more healthcare out of hospitals and into patients’ homes intensifies, via the new “National health and hospital plan”.

Dahle concludes:

“With more and more elderly and chronically ill patients, it’s clear the health care system must adapt new methods to meet this growing demand sustainability. We hope, of course, that more providers will be inspired by Oslo so that more patients will enjoy the security and freedom that Connected Care can provide.”

Dignio doubled the number of employees and saw a sales growth of nearly 50 percent in 2019.

I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer. Velferdsteknologi er heldigvis en gjenganger, og her kommer noen råd til dere med slike ambisjoner.

Dette innlegget var først på trykk i Kommunal Rapport. 

Kommunens helsebudsjett er under press. Vi vet at pasientene lever lenger, har mer sammensatte behov og de blir raskere skrevet ut fra sykehuset. Å kutte «litt over alt» gir ikke noen varig effekt, men kan snarere tvert imot stresse organisasjonen mer. En endringsprosess er nødvendig, og flere kommuner satser på nå velferdsteknologi. Det er lett å skrive at du vil satse på velfersteknologi, det vanskelige er å faktisk gjøre det. Endringsprosesser er ikke smertefritt, men sluttresultatet er en mer bærekraftig helseomsorg.

Det er lett å skrive at du vil satse på velfersteknologi, det vanskelige er å faktisk gjøre det.

I Dignio har vi arbeidet med å flytte noe av helse- og omsorgstjenesten over til pasienten (eller «brukeren») i snart ti år. Enkelte kommuner har tatt i bruk ny helseteknologi på strak arm, og fått tilbake meget fornøyde brukere og store besparelser. Andre trenger mer tid og møter på flere utfordringer underveis. Med erfaring fra innføring av ulike typer avstandsoppfølging i mer enn 100 kommuner føler vi oss i stand til å gi noen velmente råd på veien:

1.
Ha en klar ledelsesforankring: Endringsprosesser uten klart eierskap i ledelsen vil neppe lykkes. For mange tar snarveier her, uten å forstå at det da blir enda flere motbakker.

2.
Sett en klar målsetning: Velferdsteknologi er ikke innført den dagen de første brukerne får det utlevert, så sett ambisiøse og klare mål. Det er først når brukermassen er av en viss størrelse at teknologien blir en naturlig del av hverdagen og effekten blir synlig.

Lars Christian Dahle

3.
Lær av andre: Mange kommuner har gått foran og det er ikke nødvendig å gjenta deres feil. Det er mye å spare ved å rådføre seg med nabokommunen som har vært gjennom samme prosess.

4.
Pasientene ønsker dette: Når overgangsproblemene er overvunnet, setter de fleste pasientene pris på den nye hverdagen teknologi kan gi. Helsedirektoratets utprøvinger av medisinsk avstandsoppfølging viser for eksempel det; pasienter opplever økt trygghet, mestring og kontroll over egen helse.

5.
Dine leverandører av velferdsteknologi er eksperter – bruk dem og den erfaringen de bringer!

Lykke til!

 

Lars Christian Dahle
Daglig leder, Dignio