Simple Feed

Pressemelding

Marianne Wilhelmsen forlater Dinamo og blir ny kommunikasjons- og markedssjef i helseteknologiselskapet Dignio. 

Selskapet fra Fredrikstad er ledende på digitale verktøy for oppfølging av pasienter i deres eget hjem. Gjennom en avansert plattform som kobler helsepersonell og pasientene sammen, kan pasientene på egen hånd rapportere inn verdier og informasjon ved hjelp av et spekter av måleutstyr. I dag tilbyr også Dignio medisineringsstøtte til mange ulike pasientgrupper i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Med store satsinger på velferdsteknologi i norsk helsevesen og selskapets egne voksende operasjoner både i Kina og UK, er Dignio i gang med å rigge en tverrfaglig organisasjon som kan møte etterspørselen og videreutvikle selskapet. Å arbeide mer strategisk med kommunikasjon står høyt på agendaen, forteller daglig leder og gründer Lars Christian Dahle.

– Marianne har en svært spennende og relevant bakgrunn som vil komme godt med når vi skal tydeliggjøre vår posisjon i markedet. Hun har bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn og har arbeidet som rådgiver for både store og små selskaper. At Marianne også har interesse for organisasjonsutvikling er svært positivt nå som vi er i en vekstfase hvor vi ansetter mange nye og også oppretter et Oslo-kontor. 

Bakgrunn fra politikken

Wilhelmsen kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Dinamos PR-avdeling.

– Årene i Dinamo har vært svært lærerike og det er få ting som slår det å arbeide med så mange kreative og dyktige mennesker. Men mitt hjerte har alltid banket for å skape et bedre samfunn, og da jeg fikk muligheten til å kombinere min kommunikasjonskompetanse med interessen min for teknologi og en viktig samfunnsoppgave, var det nesten umulig å si nei. 

– Velferdsstaten er det fineste jeg vet om, og nå er den under sterkt press.

Wilhelmsen har bakgrunn fra politikken og har arbeidet som rådgiver i Arbeiderpartiet og vært generalsekretær i AUF, med nesten 30 ansatte under seg. Hun er også styreleder på konsert- og utestedet Blå i Oslo og sitter i styret til driftsselskapet Utøya AS.

– Velferdsstaten er det fineste jeg vet om, og nå er den under sterkt press. Skal den være bærekraftig er vi helt avhengige av teknologi. Dignio kan spille en viktig rolle i moderniseringen av helsesektoren, og med økende etterspørsel og et enormt potensiale tror jeg det blir en veldig spennende reise å være med på, avslutter Wilhelmsen.

Pressemelding

Det norske helseteknologiselskapet Dignio ansetter John Creed som seniorrådgiver med ansvar for sykehussektoren. – En viktig ansettelse, sier daglig leder Lars Dahle.

 Det norske software-selskapet spesialiserer seg på medisineringsstøtte og medisinsk avstandsoppfølging. Med Dignios løsning kan pasienter selv gjøre målinger hjemme og helsepersonell får automatisk opp resultatene i deres plattform og kan iverksette tiltak ved behov. Selskapet har over 120 kommuner på kundelisten og nå håper de å fange nysgjerrigheten for løsningen også hos sykehusene.

 – Med ny nasjonal helse- og sykehusplan hvor sykehusene skal bli mer utadvendte ser vi økende interesse for løsningen vår. Vi har allerede erfaring fra sektoren, blant annet fra Sykehuset Østfold på Kalnes i samarbeid med Kreftforeningen. Bruk av medisinsk avstandsoppfølging vil kunne avlaste sykehusene, bidra til økt samhandling med primærhelsetjenesten og unngå ytterligere sykehusinnleggelser. John er en viktig ressurs som skal hjelpe oss å formidle disse fordelene til de riktige personene, forteller Dahle.

 Creed har erfaring fra Microsoft, Opera Software og var driftssjef i Eniro. Han var også en av gründerne bak Pasientsky, hvor han satt som daglig leder.

 – Vi er svært fornøyde med å få John med på laget. Han har bred kompetanse, arbeider systematisk og har god kjennskap til sykehusmarkedet.

– I løpet av 2020 håper jeg enda flere som mottar behandling ved sykehus får tryggheten og fleksibiliteten som kommer med medisinsk avstandsoppfølging.

 Mener sykehusene har et godt utgangspunkt

 Creed har allerede hatt noen dager i jobben, og ser frem til å komme i gang. Han mener medisinsk avstandsoppfølging er en videreføring av en allerede innovativ sykehussektor. 

 – På landets sykehus jobber det dyktige ansatte som hver dag tar i bruk høyteknologisk utstyr, det er et veldig godt utgangspunkt. Jeg ser frem til samarbeid med sykehussektoren i Norge og å vise hvordan Dignios løsning kan gi gevinster for pasienter og behandlere. Løsningen egner seg for en rekke pasientgrupper, som for eksempel de som er rammet av kreft, diabetikere, kols-pasienter og nylig opererte pasienter. I løpet av 2020 håper jeg enda flere som mottar behandling ved sykehus får tryggheten og fleksibiliteten som kommer med medisinsk avstandsoppfølging, sier Creed.