Simple Feed

Norges fremste leverandør av mobilitetsløsninger har signert samarbeidsavtale med en av landets hurtigst voksende aktører innen helseteknologi. Samarbeidet legger til rette for at digital hjemmeoppfølging kan gi trygge og gode pasientopplevelser for enda flere.

Techstep og Dignio har signert en avtale om å innlede et salgs- og markedssamarbeide. Partenes felles mål er å øke adopsjon av smarte, teknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren gjennom å legge til rette for en digital hjemmeoppfølging som kan gi pasienter over hele Norge en tryggere og mer forutsigbar hverdag, med mer kontroll over egen helse.

Avtalen innebærer at Techstep skal selge og markedsføre Dignios løsning for digital hjemmeoppfølging, Dignio Prevent og MyDignio. Avtalen omfatter også distribusjon av tilhørende medisinsk tilleggsutstyr, noe som betyr at partene i fellesskap kan levere en unik totalitet.

Dignio på sin side skal selge og markedsføre Techsteps markedsledende suite av «mobilitet-som-tjeneste»-konsepter. Dette inkluderer Origo Business Cloud, Techsteps egen løsning for effektiv mobil administrasjon, samt andre løsninger som skal besørge sikkerhet, fjernadministrasjon og forvalting av mobile kommunikasjonsløsninger.

Forventer vekst

Samarbeidet mellom de to partene reduserer størrelsen på investeringene som må til for at kommuner og helseinstitusjoner kan implementere digital hjemmeoppfølging, og begynne med å hente ut de økonomiske og helsemessige fordelene som erfaringsmessig følger av slike programmer.

Med både teknologi, programvare og administrasjon redusert til forutsigbare, månedlige kostnader, ligger alt til rette for at helsen til pasientene kan ivaretas på en bedre og mer effektiv måte. Begge parter tror at å redusere veien fra behov til implementert løsning vil gi vekst i markedet for smart pasientoppfølging, et segment som er sterkt preget av innovasjon og innføring av nye, digitale arbeidsredskaper.

– Vi i Techstep har fulgt med på Dignio i lengre tid, og har latt oss imponere over hvordan de har utviklet løsninger helt i verdensklasse for å gi både helsepersonell og pasienter en enklere og bedre hverdag. Disse løsningene forutsetter at både pasienter og helsepersonell har tilgang på teknologi som Techstep har svært gode distribusjons- og administrasjonsløsninger for, så her fant vi det naturlig å forene krefter, uttaler Inge Paulsen, adm. direktør i Techstep Norway AS.

– Målet for Dignio har hele tiden vært å gi pasienter en tryggere, enklere hverdag, og at helsepersonell skal få mer tid til å levere den gode omsorgen. Techsteps kompetanse og løsninger utfyller på en glimrende måte våre egne, så sammen kan vi gjøre dette tilgjengelig for enda flere, sier Lars Christian Dahle, daglig leder i Dignio.

Techstep hjelper selskaper og organisasjoner med å dra nytte av mobilteknologi. Ved å kombinere maskinvare, programvare og pakketjenester hjelper vi våre kunder med å forbedre arbeidsdagen til mer enn 665 000 ansatte i over 4 000 organisasjoner i hele Norden.

 Dignio utvikler helseteknolgi for digital hjemmeoppfølging og tilbyr en plattform som muliggjør telemedisin, hjemmemonitorering, medisineringsstøtte, egenrapportering, egenbehandling og prøvetaking. Dignio har kunder over hele Norge, og er også tilstede i Storbritannia og Kina. Dignio teller i dag 28 ansatte.

 

For mer informasjon, kontakt:
Techstep Tron Syversen, Head of Product & Partners Techstep Norway (tron.syversen@techstep.no)

Dignio Marianne Wilhelmsen, Kommunikasjons- og markedssjef i Dignio (marianne@dignio.com)

Dignio were honoured to be invited to provide evidence to The House of Lords Science and Technology Committee on Ageing: Science, Technology and Healthy Living. 

The growing health tech company, originally from Norway has built a solution for connected care, making it possible for health care providers to follow up a high number of patients without compromising the quality of their service. With stretched budgets and workforce demands, Dignio´s solution allows NHS and social care staff to prioritise their attention according to the patient’s needs. 

Discussion about the current state of technological solutions quickly demonstrated that the technical solutions are not the challenge. Creating pathways, research funding, business growth support and reimbursement principles allowing healthcare and social care providers to utilise innovation and technology are the real barriers to implementation of technological solutions.

Data is power

Dignio solution, comprising software as a medical device platform with a selection of medical devices used by the patients themselves, enables individuals to stay independent, in their own homes, and economically active for as long as they choose to do so. The combination of the software platform and medical devices for use at home, enables the patients and clinicians to share reliable and clinically relevant data. 

‘Data is power’ said Dr Truchanowicz, Managing Director of Dignio Ltd. At Dignio we make patient’s data fully visible to them, to aid them with compliance with their care plan and to support behavioural change with the goal of improved health. Our platform puts great emphasis on collaborative care plan creation to ensure the patient understands and has ownership of the tasks they need to adhere to, and on education, with information resources tailored to the needs of each patient.

The oldest patient using our solution is 97 years old

The pervasive assumption that older people may find using technology difficult, is put to rest by Dignio’s experience to date. Well designed solutions and carefully selected devices ensure that only a brief training session is required for the patient users to feel confident in utilizing our solution at home.

Dr Truchanowicz put emphasis on interoperability of any technologies brought into the healthcare or social care systems. Dignio’s solution can form a part of any pathway puzzle, being fully portable and scalable across IT architectures and contexts. However, the fragmentation, especially in the NHS sector, results in niche, bespoke and closed solutions which are not scalable and fail to interact with other technologies. Whilst there are current centrally driven initiatives encouraging interoperability