Sidebar Left

Dignio will supply new health technology to the municipality of Oslo


The Norwegian e-health company Dignio has landed a contract to provide citizens throughout the Municipality of Oslo with Connected Care, an…

Read More

Gjør ny velferdsteknologi til en suksesshistorie


I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer….

Read More

Inviterer til dypdykk om avstandsoppfølging 28.01


Nå som Helse- og sykehusplanen legger føringer for mer oppfølging i hjemmet og kommunene tar steget fra medisineringsstøtte til avstandsoppfølging, ønsker…

Read More