• Read All About It

    Magazine Homepage for Foundry

  • Read All About It

    Magazine Homepage for Foundry

Gjør ny velferdsteknologi til en suksesshistorie


I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer….

Read More

Inviterer til dypdykk om avstandsoppfølging 28.01


Nå som Helse- og sykehusplanen legger føringer for mer oppfølging i hjemmet og kommunene tar steget fra medisineringsstøtte til avstandsoppfølging, ønsker…

Read More

FEATURED ARTICLES

Choose Posts by Category

Gjør ny velferdsteknologi til en suksesshistorie

I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer....

Inviterer til dypdykk om avstandsoppfølging 28.01

Nå som Helse- og sykehusplanen legger føringer for mer oppfølging i hjemmet og kommunene tar steget fra medisineringsstøtte til avstandsoppfølging, ønsker...

FASHION ARTICLES

Choose Posts by Category

januar 14, 2020 in Uncategorized

Gjør ny velferdsteknologi til en suksesshistorie

Read Story
januar 7, 2020 in Uncategorized

Inviterer til dypdykk om avstandsoppfølging 28.01

Read Story

GAMING ARTICLES

Choose Posts by Category

I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer. Velferdsteknologi er heldigvis en gjenganger, og her kommer noen råd til dere med slike ambisjoner.

Dette innlegget var først på trykk i Kommunal Rapport. 

Kommunens helsebudsjett er under press. Vi vet at pasientene lever lenger, har mer sammensatte behov og de blir raskere skrevet ut fra sykehuset. Å kutte «litt over alt» gir ikke noen varig effekt, men kan snarere tvert imot stresse organisasjonen mer. En endringsprosess er nødvendig, og flere kommuner satser på nå velferdsteknologi. Det er lett å skrive at du vil satse på velfersteknologi, det vanskelige er å faktisk gjøre det. Endringsprosesser er ikke smertefritt, men sluttresultatet er en mer bærekraftig helseomsorg.

Det er lett å skrive at du vil satse på velfersteknologi, det vanskelige er å faktisk gjøre det.

I Dignio har vi arbeidet med å flytte noe av helse- og omsorgstjenesten over til pasienten (eller «brukeren») i snart ti år. Enkelte kommuner har tatt i bruk ny helseteknologi på strak arm, og fått tilbake meget fornøyde brukere og store besparelser. Andre trenger mer tid og møter på flere utfordringer underveis. Med erfaring fra innføring av ulike typer avstandsoppfølging i mer enn 100 kommuner føler vi oss i stand til å gi noen velmente råd på veien:

1.
Ha en klar ledelsesforankring: Endringsprosesser uten klart eierskap i ledelsen vil neppe lykkes. For mange tar snarveier her, uten å forstå at det da blir enda flere motbakker.

2.
Sett en klar målsetning: Velferdsteknologi er ikke innført den dagen de første brukerne får det utlevert, så sett ambisiøse og klare mål. Det er først når brukermassen er av en viss størrelse at teknologien blir en naturlig del av hverdagen og effekten blir synlig.

Lars Christian Dahle

3.
Lær av andre: Mange kommuner har gått foran og det er ikke nødvendig å gjenta deres feil. Det er mye å spare ved å rådføre seg med nabokommunen som har vært gjennom samme prosess.

4.
Pasientene ønsker dette: Når overgangsproblemene er overvunnet, setter de fleste pasientene pris på den nye hverdagen teknologi kan gi. Helsedirektoratets utprøvinger av medisinsk avstandsoppfølging viser for eksempel det; pasienter opplever økt trygghet, mestring og kontroll over egen helse.

5.
Dine leverandører av velferdsteknologi er eksperter – bruk dem og den erfaringen de bringer!

Lykke til!

 

Lars Christian Dahle
Daglig leder, Dignio

 

 

Nå som Helse- og sykehusplanen legger føringer for mer oppfølging i hjemmet og kommunene tar steget fra medisineringsstøtte til avstandsoppfølging, ønsker Dignio å bidra til et kompetanseløft. – Nå må vi gå ut ifra at alle vet godt hva avstandsoppfølging er, og så må vi begynne å snakke om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, sier daglig leder Lars Christian Dahle.

Dignio har arbeidet med avstandsoppfølging i nesten ti år, og utviklet en løsning for helsevesenet i tett samarbeid med helsepersonell og pasienter. Nå inviterer vi til fagdag om medisinsk avstandsoppfølging i januar.

– Dignio har vært en del av ulike prosjekter over flere år, og sett hvilken positiv effekt det har for både pasienter og for tilbyderne av helsetjenester. Nå finner vi frem forstørrelsesglasset for å gå litt mer i dybden. Omstilling er aldri enkelt, og fallgruver og utfordringer vet vi at finnes. Det viktige er å lære av dem, sier Dahle.

Et tydelig mål i Helse- og sykehusplanen er å gjøre pasienten til en aktiv deltaker og å tilby spesialisthelsetjenester i hjemmet. Dahle tror dette vil bety at flere pasienter vil bli tilbudt avstandsoppfølging.

– Norge er langt fremme på avstandsoppfølging selv om antall pasienter ikke nødvendigvis er så høyt. Det betyr at kruttet ikke må finnes opp på nytt i kommuner og på sykehus, det er mange å lære av.

Variert program om medisinsk avstandsoppfølging

På Dignios fagdag vil alt fra brukerkartlegging, implementering, gevinstrealisering, sikkerhet og erfaringer være på programmet. Nye funksjoner i Dignios løsninger vil også bli gjennomgått. Målet er å belyse temaet fra ulike vinklinger og å ha en praktisk rettet tilnærming.

– Vi henter inn mange eksterne foredragsholdere, og i kombinasjon med våre egne spesialister vil vi samlet sett ruste opp både primær- og spesialisthelsetjenesten for å ta i bruk denne helseteknologien. Erfaringer fra blant annet Oslo, Larvik og Sykehuset i Østfold vil bli belyst. I tillegg er vi glade for at statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen også har takket ja til å bidra, avslutter Dahle.

Fagdagen finner sted på Clarion Hotel The Hub, like ved Oslo S. Du kan kjøpe billetter her og følge arrangementet her.

 

Program

10:00
Åpning
Lars Christian Dahle, Daglig leder i Dignio

10:15
Hvorfor er helsevesenet under press? Er avstandsoppfølging en del av løsningen?
Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet

10:35

Ny nasjonal helse- og sykehusplan – det utadvendte sykehus
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen

11:00
Organisering og brukerkartlegging
Hanne Eggen og Kristin Skrede, prosjektledere i to av Oslos bydeler

11:30
Hvilken plass har fastlegene i medisinsk avstandsoppfølging?
Jens Kristian Fagernæs

12:00
Lunsj og mulighet for å besøke Dignios stand og se nærmere på vår løsning og vårt utstyr.

13:00
En utadvendt kreftavdeling
Samtale med seksjonsleder ved kreftavdelingen på Sykehuset i Østfold, Elisabet Holm

13:30
Metodikk for helsepersonell i medisinsk avstandsoppfølging
Jens Espeland, medisinsk sjef i Dignio

14:00
Pause

14:30
Nye funksjoner i Dignio Prevent og MyDignio
Ole Daniel Nitter, COO i Dignio

15:15
Innovativt utstyr i medisinsk avstandsoppfølging

15:45
Helsesteknologiske anskaffelser som gir digital tillit. Krav til personvern og informasjonssikkerhet
Heidi Magnussen, Legal and Compliance Manager Dignio

16:15
Pasientperspektivet i medisinsk avstandsoppfølging
Samtale med pasient og pasientorganisasjon

16:45–17:00
Avslutning

INSTAGRAM