Dignio i media

Digital hjemmeoppfølging

Innslag på Norge i dag, 4. mars 2020

Digital hjemmeoppfølging av covid-19 pasienter

Innslag på NRK Nyheter, 15. april 2020

Artikler og kronikker

– Alle brukere sier at de ikke vil gå tilbake til den gamle løsningen. De føler at det er trygt slik det er. Å kunne måle hjemme føles trygt, og det er heller ikke alle som ønsker såpass mange tilsyn av hjemmesykepleierne.

4. mars 2020

Les hele artikkelen

– Jeg tenkte det kunne bli for mye data og for lite sykepleie. Men det er virkelig givende. Jeg bruker fortsatt mitt kliniske skjønn, og vi har alle følehorn ute. Vi oppfatter mye på telefon, og med den får vi bevart nærheten til pasientene.

9. januar 2020

Les hele artikkelen

Dignio vant startup-pris i England: – Markedet for avstandsoppfølging og velferdsteknologi er i sterk fremmarsj, og det er viktig for Dignio å bli anerkjent i dette viktige markedet, sier daglig leder Lars Christian Dahle.

18. februar 2020

Les hele artikkelen

Skal følge opp koronasyke gjennom app. Målet er å begrense smitterisiko, avlaste helsevesenet og å fange opp forverringer.

– Tror det vil være svært positivt, sier ansvarlig rådgiver i Færder kommune, Halvor Lindquist.

15. april 2020

Les hele artikkelen

Kronikk: Færre pasienter er bare en del av løsningen.Verktøy som kan lette fastlegers arbeidsmengde, øke samhandling og nyttiggjøre pasientens egne evner, må med i ligningen. Og fastlegene bør gis en nøkkelrolle i helsevesenets digitale omstilling.

14. november 2019

Les hele kronikken

Kronikk: Gjør ny velferdsteknologi til en suksesshistorie! I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer. Velferdsteknologi er heldigvis en gjenganger, og her kommer noen råd til dere med slike ambisjoner.

14. desember 2019

Les hele kronikken

Fullt hus da Dignio inviterte til dypdykk om avstandsoppfølging: – Nå som mange kommuner setter i gang med medisinsk avstandsoppfølging er det behov for å legge til rette for nyttig erfaringsutveksling, sier daglig leder Lars Christian Dahle.

3. februar 2020

Les hele artikkelen

Kronikk: Vi risikerer å få et samfunn med løsninger som svarer best på menns utfordringer. Og løsningene vi utvikler er ikke så gode som de kunne ha vært. At virksomheter med mangfold også gjør det bedre økonomisk, bør være enkelt å forstå også for dem som kun snakker i tall. Vi må ha perspektiver fra både kvinner og menn for å lage smart teknologi for begge kjønn.

15. desember 2019

Les hele kronikken

Podcast

Enkelte kvier seg for å oppsøke helsetjenesten fordi de er redd for å bli smittet, mens andre må isolere seg eller gå i…

Publisert av Roche Torsdag 9. april 2020

Å starte noe helt nytt krever mot og drivkraft. Hør et personlig intervju med Lars, daglig leder i Dignio, hvor han…

Publisert av Dignio Fredag 20. september 2019