Dignio i media

– Alle brukere sier at de ikke vil gå tilbake til den gamle løsningen. De føler at det er trygt slik det er. Å kunne måle hjemme føles trygt, og det er heller ikke alle som ønsker såpass mange tilsyn av hjemmesykepleierne.

4. mars 2020

Les hele artikkelen

– Jeg tenkte det kunne bli for mye data og for lite sykepleie. Men det er virkelig givende. Jeg bruker fortsatt mitt kliniske skjønn, og vi har alle følehorn ute. Vi oppfatter mye på telefon, og med den får vi bevart nærheten til pasientene.

9. januar 2020

Les hele artikkelen

Dignio vant startup-pris i England: – Markedet for avstandsoppfølging og velferdsteknologi er i sterk fremmarsj, og det er viktig for Dignio å bli anerkjent i dette viktige markedet, sier daglig leder Lars Christian Dahle.

18. februar 2020

Les hele artikkelen

Fullt hus da Dignio inviterte til dypdykk om avstandsoppfølging: – Nå som mange kommuner setter i gang med medisinsk avstandsoppfølging er det behov for å legge til rette for nyttig erfaringsutveksling, sier daglig leder Lars Christian Dahle.

3. februar 2020

Les hele artikkelen

Kronikk: Færre pasienter er bare en del av løsningen.Verktøy som kan lette fastlegers arbeidsmengde, øke samhandling og nyttiggjøre pasientens egne evner, må med i ligningen. Og fastlegene bør gis en nøkkelrolle i helsevesenets digitale omstilling.

14. november 2019

Les hele artikkelen

Kronikk: Gjør ny velferdsteknologi til en suksesshistorie! I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer. Velferdsteknologi er heldigvis en gjenganger, og her kommer noen råd til dere med slike ambisjoner.

14. desember 2019

Les hele artikkelen

Innslag på Norge i dag, 4. mars 2020