Da pandemien kom til Norge samarbeidet Dignio tett med blant annet Oslo og Larvik for å tilpasse løsningen deres for oppfølging av smittede. Nå er løsningen tatt i bruk i alle bydeler i Oslo og hittil har 7172 personer har rapportert inn symptomer.

I Helsedirektoratets oppdaterte veileder for kommunehelsetjenesten: “Koronavirus – beslutninger og anbefalinger” fremkommer det tydelig at bruken av velferdsteknologi bør økes. Det henvises også til at digital hjemmeoppfølging har vært tatt i bruk ved covid-19 i flere kommuner, med gode resultater. Oslo kommune er en av disse kommunene, forteller daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle.

– Oslo kommune har vært kunde av Dignio i mange år, og i fjor vant vi ny kontrakt med dem på digital hjemmeoppfølging. Vi har samarbeidet tett på produktutvikling hele veien, og da korona traff Norge så kommunen muligheten til å følge opp smittede på en forsvarlig måte hjemme gjennom den samme løsningen.

Bydel Nordstrand var pilot for den nye koronaoppfølgingen og integrerte Dignios løsning i samarbeid med smittevernteamet i bydelen. Både koronasmittede og nærkontakter kunne dermed følges opp på en effektiv måte, samtidig som anbefalingene fra Helsedirektoratet ble fulgt. Dahle forteller at over 7000 innbyggere i Oslo hittil har vært registrert og blitt fulgt opp i systemet som følge av korona.

– Pasientene laster ned en app og rapporterer inn symptomer. De har også tilgang på meldinger og videofunksjon. Liknende løsninger er i bruk i andre kommuner også, men jeg tror nok ingen har oppnådd like stor skala som Oslo, sier Dahle. – Jeg er veldig imponert over hvordan kommunen, med det smittetrykket som har vært, har klart å omstille seg og ta i bruk helt nye løsninger. Dette er et kroneksempel på hva det er mulig å få til hvis man vil og må.

Dahle forteller at tilbakemeldingene fra smittevernsteam i Oslo kommune er at løsningen gjør det lett å få oversikt, er tidsbesparende, kvaliteten på oppfølgingen blir bedre og det går kortere tid å fange opp og iverksette tiltak hvis innbyggerne opplever symptomutvikling.

 

Elektroniske medisindispensere bidrar til smittevern

Som en del av Helsedirektoratets oppdaterte anbefalinger er også at kommuner bør utstyre flere hjemmeboende brukere med elektroniske medisindispensere for å unngå unødvendige besøk fra hjemmesykepleien. For Dignio har det vært overraskende hvor lite antallet elektroniske medisindispensere har økt siden mars, tross den åpenbare smittevern effekten.

– Mange pasienter som mottar medisineringsstøtte er i risikogruppen, enten fordi de er eldre eller grunnet underliggende sykdommer. Å unngå hjemmebesøk vil være et bra smitteverntiltak for både pasienter og for helsepersonell. Når kommunen i tillegg kan spare ressurser i en tid hvor knappheten på helsepersonell er stor, fremstår det for meg veldig merkelig at ikke flere kommuner har trappet opp satsingen på elektroniske medisindispensere.

– Når samfunnet stenges ned, bør bruken av elektroniske medisindispensere gå opp, sier Dahle.

Dignio merker imidlertid en tendens til økning etter det oppdaterte rådet fra Helsedirektoratet kom for få uker siden.

– Det kan virke som at anbefalingene fra Helsedirektoratet var det som skulle til, nå ser vi en økning i flere kommuner og får tilbakemeldinger om pasienter som føler seg tryggere.