november 2020

“We must digitise our healthcare. It has become a necessity”
november 13, Å

Electronic medicine dispensers are beneficial for both patients and healthcare personnel. “If we put the effort in now, we will reap…

Read More
– Vi må digitalisere. Det er en nødvendighet
november 10, Å

Elektroniske medisindispensere gir gevinster for både pasienten og for helsetjenesten. – Man må gjøre en innsats først, men vi får betalt…

Read More