Pressemelding

Marianne Wilhelmsen forlater Dinamo og blir ny kommunikasjons- og markedssjef i helseteknologiselskapet Dignio. 

Selskapet fra Fredrikstad er ledende på digitale verktøy for oppfølging av pasienter i deres eget hjem. Gjennom en avansert plattform som kobler helsepersonell og pasientene sammen, kan pasientene på egen hånd rapportere inn verdier og informasjon ved hjelp av et spekter av måleutstyr. I dag tilbyr også Dignio medisineringsstøtte til mange ulike pasientgrupper i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Med store satsinger på velferdsteknologi i norsk helsevesen og selskapets egne voksende operasjoner både i Kina og UK, er Dignio i gang med å rigge en tverrfaglig organisasjon som kan møte etterspørselen og videreutvikle selskapet. Å arbeide mer strategisk med kommunikasjon står høyt på agendaen, forteller daglig leder og gründer Lars Christian Dahle.

– Marianne har en svært spennende og relevant bakgrunn som vil komme godt med når vi skal tydeliggjøre vår posisjon i markedet. Hun har bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn og har arbeidet som rådgiver for både store og små selskaper. At Marianne også har interesse for organisasjonsutvikling er svært positivt nå som vi er i en vekstfase hvor vi ansetter mange nye og også oppretter et Oslo-kontor. 

Bakgrunn fra politikken

Wilhelmsen kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Dinamos PR-avdeling.

– Årene i Dinamo har vært svært lærerike og det er få ting som slår det å arbeide med så mange kreative og dyktige mennesker. Men mitt hjerte har alltid banket for å skape et bedre samfunn, og da jeg fikk muligheten til å kombinere min kommunikasjonskompetanse med interessen min for teknologi og en viktig samfunnsoppgave, var det nesten umulig å si nei. 

– Velferdsstaten er det fineste jeg vet om, og nå er den under sterkt press.

Wilhelmsen har bakgrunn fra politikken og har arbeidet som rådgiver i Arbeiderpartiet og vært generalsekretær i AUF, med nesten 30 ansatte under seg. Hun er også styreleder på konsert- og utestedet Blå i Oslo og sitter i styret til driftsselskapet Utøya AS.

– Velferdsstaten er det fineste jeg vet om, og nå er den under sterkt press. Skal den være bærekraftig er vi helt avhengige av teknologi. Dignio kan spille en viktig rolle i moderniseringen av helsesektoren, og med økende etterspørsel og et enormt potensiale tror jeg det blir en veldig spennende reise å være med på, avslutter Wilhelmsen.