I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer. Velferdsteknologi er heldigvis en gjenganger, og her kommer noen råd til dere med slike ambisjoner.

Dette innlegget var først på trykk i Kommunal Rapport. 

Kommunens helsebudsjett er under press. Vi vet at pasientene lever lenger, har mer sammensatte behov og de blir raskere skrevet ut fra sykehuset. Å kutte «litt over alt» gir ikke noen varig effekt, men kan snarere tvert imot stresse organisasjonen mer. En endringsprosess er nødvendig, og flere kommuner satser på nå velferdsteknologi. Det er lett å skrive at du vil satse på velfersteknologi, det vanskelige er å faktisk gjøre det. Endringsprosesser er ikke smertefritt, men sluttresultatet er en mer bærekraftig helseomsorg.

Det er lett å skrive at du vil satse på velfersteknologi, det vanskelige er å faktisk gjøre det.

I Dignio har vi arbeidet med å flytte noe av helse- og omsorgstjenesten over til pasienten (eller «brukeren») i snart ti år. Enkelte kommuner har tatt i bruk ny helseteknologi på strak arm, og fått tilbake meget fornøyde brukere og store besparelser. Andre trenger mer tid og møter på flere utfordringer underveis. Med erfaring fra innføring av ulike typer avstandsoppfølging i mer enn 100 kommuner føler vi oss i stand til å gi noen velmente råd på veien:

1.
Ha en klar ledelsesforankring: Endringsprosesser uten klart eierskap i ledelsen vil neppe lykkes. For mange tar snarveier her, uten å forstå at det da blir enda flere motbakker.

2.
Sett en klar målsetning: Velferdsteknologi er ikke innført den dagen de første brukerne får det utlevert, så sett ambisiøse og klare mål. Det er først når brukermassen er av en viss størrelse at teknologien blir en naturlig del av hverdagen og effekten blir synlig.

Lars Christian Dahle

3.
Lær av andre: Mange kommuner har gått foran og det er ikke nødvendig å gjenta deres feil. Det er mye å spare ved å rådføre seg med nabokommunen som har vært gjennom samme prosess.

4.
Pasientene ønsker dette: Når overgangsproblemene er overvunnet, setter de fleste pasientene pris på den nye hverdagen teknologi kan gi. Helsedirektoratets utprøvinger av medisinsk avstandsoppfølging viser for eksempel det; pasienter opplever økt trygghet, mestring og kontroll over egen helse.

5.
Dine leverandører av velferdsteknologi er eksperter – bruk dem og den erfaringen de bringer!

Lykke til!

 

Lars Christian Dahle
Daglig leder, Dignio