januar 2020

Dignio will supply new health technology to the municipality of Oslo
januar 22, Å

The Norwegian e-health company Dignio has landed a contract to provide citizens throughout the Municipality of Oslo with Connected Care, an…

Read More
Gjør ny velferdsteknologi til en suksesshistorie
januar 14, Å

I disse dager er nye kommunestyrer over hele landet i gang med å gjennomføre det som står i deres politiske plattformer….

Read More
Inviterer til dypdykk om avstandsoppfølging 28.01
januar 7, Å

Nå som Helse- og sykehusplanen legger føringer for mer oppfølging i hjemmet og kommunene tar steget fra medisineringsstøtte til avstandsoppfølging, ønsker…

Read More